huhtik. 28, 2022

Hvad gør man, når ens kunder ikke kan betale den høje regning?

Stigende priser på bl.a. energi, forbrugs- og fødevarer har gjort det sværere for mange at betale deres regninger. Hvordan bør du forholde dig, når dine kunder ikke kan betale deres regninger? Lowell har samlet 3 råd til håndtering af kunder med betalingsvanskeligheder.
caption

 

Forbrugerpriserne er i øjeblikket rekordhøje, og i marts måned så man en stigning på hele 5,4 pct. på tværs af forbrugerprisindekset sammenlignet med marts måned sidste år. Det fremgår i data fra Dansk Statistik.

Sammen med rekordhøje priser på almindelige fødevarer har flere også oplevet markant større energiregninger.

Læs også: Lowell & forsyningssektoren

Ruslands invasion af Ukraine har ligeledes påvirket inflationen og specielt prisen på brændstof og el, hvor sidstnævnte især steg voldsomt i dagene efter invasionens begyndelse i slutningen af februar. Det er endnu uvist, hvordan og om priserne vil udvikle sig yderligere over de næste måneder.

Kilde: Dansk Industri Energi

Svært at betale regningen
Hos Lowell samarbejder vi med nogle af de største selskaber i Danmark indenfor finans, forsyning og forsikring, og vi ved derfor, at mange forbrugere har haft sværere ved at betale bl.a. elregningen grundet de stigende priser. I vores dialog med de prisramte forbrugere har vi oplevet, at det især er gået hårdt ud over gældsramte fra restaurationsbranchen. For mange restaurationsejere kommer de stigende elpriser oveni, at de fra 1. april skulle tilbagebetale coronalån.

Gode råd til dig og dine kunder
Med uvisheden om hvordan priserne vil udvikle sig i resten af 2022, er det vigtigt at være forberedt på henvendelser fra kunder omkring betalingsvanskeligheder på grund af den høje regning.

Først og fremmest bør du altid opfordre til, at dine kunder kontakter jer, hvis deres økonomiske forhold ændrer sig. Herfra kan I sammen lave en fair aftale, som også tilgodeser kundens behov. Hos Lowell er vi generelt fokuseret på sårbare forbrugere, men har ifm. prisstigningerne været mere lempelige og fået lavet flere afdragsordninger til forbrugere med økonomiske vanskeligheder. At tage hensyn til kundens situation hjælper i sidste ende også med at bevare det gode kundeforhold.

Læs også: Etik i inkasso - Debitor skal have nogle at tale med

Derudover er det vigtigt at dine kunder fortsætter med at være aktive betalere. Det kan f.eks. betyde en ændret afdragsordning. Det sidste dine kunder må gøre, er at stikke hovedet i sandet og håbe på, at tingene løser sig af sig selv. Hvis dine kunder ikke betaler til tiden, kan det have konsekvenser for alle parter. Det kan betyde, at dit cash flow bliver svækket, og dine kunder vil modtage unødvendige rykker- og opkrævningsgebyrer.

Læs også: Rådgivning der gør en forskel for de gældsramte

Én af udfordringerne når det kommer til betaling af høje regninger, eks. elregningen, er at den enkelte skal lave en afvejning af, hvilke udgifter der er vigtigst at betale først. Da el, vand og varme er en nødvendighed i de flestes hverdag, er det klart vores holdning, at udgifter til forsyning skal prioriteres. Også selvom det betyder, at eks. afbetalinger på misligholdt gæld ikke kan overholdes. Fokusér på at finde en holdbar løsning for alle parter.

Lowells 3 råd

Har du brug for hjælp til at håndtere kunder med betalingsvanskeligheder? Læs mere her

;