Klagemuligheder

Klagemuligheder

Hos Lowell bestræber vi os på at finde den bedste løsning for dig, som skylder penge. I nogle tilfælde kan der dog opstå misforståelser eller vi kan lave fejl.

Hvis du ikke er tilfreds med Lowells behandling af din sag, og dette ikke er relateret til selve grundlaget for din gæld, har du følgende klagemuligheder:

Kontakt vores kundeservice

I første omgang anbefaler vi, at du kontakter vores kundeservice. En uddybende samtale kan i de fleste tilfælde være med til at få afklaret misforståelser og eventuelle fejl kan blive rettet.


Kontakt vores klageafdeling

Hvis du ikke er tilfreds efter at have talt med vores kundeservice kan du kontakte Lowells klageafdeling. Skriv til os og fortæl, hvad du gerne vil klage over. Husk at skrive så detaljeret som muligt for at undgå misforståelser. Skriv venligst dit for- og efternavn, sagsnummer, telefonnummer og hvad klagen drejer sig om.

Din klage sendes via mail til: operations.compliance.dk@lowell.com eller via post til: Lowell Danmark A/S, Att. Klageafdeling, Langmarksvej 57 D, 8700 Horsens.

De ansatte i Lowells klageafdeling har ikke medvirket til behandlingen af din gæld, og vil vurdere sagen med nye øjne.


Offentlige klageinstanser

Hvis du enten ikke ønsker at klage til Lowell, eller ikke er tilfreds efter at have kontaktet os, kan du altid rette en klage til:

  • Rigspolitiet v/Politiets Administrative Center, Midt- og Vestjyllands Politi, Att: Tilladelser, Postboks 1088, 7500 Holstebro,

som er tilsynsmyndighed for Lowell og Lowells udøvelse af inkassovirksomhed.

 

Du har herudover også mulighed for at klage til:

  • Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby,

som varetager alle forbrugeres interesser, herunder private debitorer.

;