Advarsel

Vi oplever desværre for tiden, at svindlere udsender tekstbeskeder (SMS), der udgiver sig for at være Lowell. Hvis du er usikker på, om SMS'en er fra os, bør du logge ind på Mit Lowell med MitID/NemID og tjekke.

Vær også opmærksom på personer som kontakter virksomheder og prøver at sælge inkasso-abonnementer i Lowells navn. Der er også eksempler på, at de efterfølgende sender en faktura med Lowells navn på. Vi sælger ikke den type abonnementsløsninger og henvendelserne har intet med os at gøre.

X
Hvad sker der i inkassoprocessen?

Hvad sker der i inkassoprocessen?

Vil du vide mere om, hvad der sker i inkassoprocessen, kan du finde information om hvad der sker i de enkelte faser her. Du skal være opmærksom på, at de enkelte faser er de generelle trin i processen. Alt afhængig af den konkrete sag, kan der derfor forekomme afvigelser.

Inkassoprocessen

Påmindelse om betaling

Du vil modtage en rykkerskrivelse med posten eller via mail fra enten kreditor eller Lowell, hvor det fremgår, at betalingsdatoen er overskredet. I rykkerskrivelsen vil der være oplysninger om, hvordan gælden er opstået samt oplysninger til brug ved betaling med en betalingsfrist på 10 dage. Du vil blive pålagt at betale et rykkergebyr på kr. 100,00. Har du modtaget en rykkerskrivelse og har spørgsmål til denne, så finder du vores kontaktoplysninger her.

Varsel om inkasso

Hvis du ikke betaler inden udløb af fristen i rykkerskrivelsen, vil du modtage en inkassoskrivelse, som ligeledes vil blive fremsendt med posten eller via mail. Denne er et varsel om, at sagen vil blive overdraget til inkasso, hvis din betaling ikke modtages inden 10 dage. Overholdes denne frist heller ikke, overgår sagen til inkasso og du vil blive pålagt at betale et inkassogebyr på kr. 100,00 samt fremmed-inkasso-omkostninger beregnet i henhold til gældens størrelse. Har du modtaget en inkassoskrivelse og har spørgsmål til denne, så finder du vores kontaktoplysninger her.

Overdragelse til inkasso

Din gæld er nu overdraget til inkasso og du vil modtage en skrivelse fra Lowell med anmodning om betaling. Har du ikke mulighed for at betale hele gælden på én gang, kan du kontakte os, så vi i fællesskab kan finde en passende løsning. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Retslig behandling

Hvis gælden fortsat ikke er betalt og du ikke har kontaktet os for en anden løsning, vil du modtage en ny skrivelse fra Lowell med varsel om retslig behandling samt en sidste mulighed for betaling af gælden. Hvis du ikke reagerer på denne, vil din sag blive fremsendt til retten for opnåelse af dom. Hvis du ikke har indsigelser mod kravet, vil retten efter en afgivet frist på 14 dage afsige dom, hvor du bliver dømt til at betale gælden. Din gæld vil ligeledes stige, da retten vil dømme dig til at betale sagens omkostninger i form af retsafgift og salær.  

Dom

Når dommen er afsagt, vil Lowell afvente din betaling indenfor en frist på 14 dage. Hvis vi ikke modtager betalingen eller du ikke kontakter os for en anden løsning, vil du blive indberettet til RKI og Debitorregistret. Sagen vil blive fremsendt til retten, hvor du vil blive indkaldt til fogedretsmøde med henblik på udlæg i dine aktiver. 

Udlæg

På fogedretsmødet vil der blive spurgt ind til din økonomi og foretaget udlæg i dine aktiver med henblik på efterfølgende tvangssalg. Din gæld vil vokse med omkostninger til fogedrettens behandling af sagen i form af retsafgift og salær.

Du vil modtage en rykkerskrivelse med posten eller via mail fra enten kreditor eller Lowell, hvor det fremgår, at betalingsdatoen er overskredet. I rykkerskrivelsen vil der være oplysninger om, hvordan gælden er opstået samt oplysninger til brug ved betaling med en betalingsfrist på 10 dage. Du vil blive pålagt at betale et rykkergebyr på kr. 100,00. Har du modtaget en rykkerskrivelse og har spørgsmål til denne, så finder du vores kontaktoplysninger her.