Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig om hvilke af dine oplysninger, der indsamles og behandles af Lowell.

Lowell Danmark A/S behandler personoplysninger om dig

Vi behandler personoplysninger om dig for at kunne finde en løsning på din gæld og som en del af det formål, hvorunder Lowell Danmark A/S (herefter ’Lowell’) driver virksomhed. Oplysninger om dig indsamles løbende fra vores klienter, offentlige myndigheder og kreditoplysningsbureauer, så vi bedst sikrer, at vi kan komme i kontakt med dig.

Nogle af dine personoplysninger kan deles med vores kunder, vores leverandører såsom post- og printleverandører og kreditoplysningsbureauer eller andre, som medvirker til at finde en løsning på din gæld.

Du har ret til at kræve aktindsigt i de informationer, vi opbevarer og behandler om dig, til at kræve urigtige data berigtiget eller slettet, til at gøre indsigelse over vores behandling, til at tilbagekalde dit eventuelle samtykke til en given behandling, til at få udleveret dine data samt til at klage til Datatilsynet over vores behandling.


Når Lowell registrerer oplysninger om dig, skal vi ifølge persondataforordningen orientere dig om følgende:

 1. Hvem, der er dataansvarlig
 2. Det retlige grundlag for behandlingen
 3. Hvorfor Lowell behandler oplysninger om dig
 4. Hvem oplysningerne om dig kan videregives til
 5. Opsætningen af vores elektroniske miljø
 6. Hvordan du kan få ændret eventuelle urigtige oplysninger og/eller få adgang til de oplysninger, som Lowell har registreret om dig
 7. Særligt for ansøgere
 8. Hvordan du kan klage over Lowells behandling af dine oplysninger

                                                                         

1. Lowell er dataansvarlig

Lowell Danmark A/S (CVR.nr. 18457970, Langmarksvej 57 D, 8700 Horsens) er dataansvarlig for de oplysninger, som Lowell behandler om dig.

2. Behandlingshjemmel

Lowell behandler dine personoplysninger på flere af de i Persondataforordningen nævnte grundlag. Nogle oplysninger behandles af nødvendighed for at forfølge en legitim interesse, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f, nogle behandles for at overholde en retlig forpligtelse, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c, nogle behandles af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b, mens andre behandles på grundlag af dit samtykke jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

3. Behandling af oplysninger om dig

a. Indsamling og registrering af oplysninger 
Lowell indsamler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle de sager, Lowell administrerer eller har købt. Det er fx oplysninger som navn, adresse, CPR-nummer, e-mailadresse, forsikringsoplysninger eller betalingsoplysninger. De indsamlede oplysninger registreres i Lowell med henblik på administration og rådgivning samt til statistiske analyser.

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver som kunde i Lowell, kan Lowell modtage og registrere oplysninger om dig fra andre. Dette er eksempelvis tilfældet, når Lowell indhenter historiske oplysninger ved tidligere kreditorer om fx tidligere adresser eller fundamenter. Oplysningerne bruges blandt andet til at vurdere de næste tiltag i sagsbehandlingen.

Lowell indhenter og registrerer endvidere oplysninger fra tjenester som det Centrale Personregister med henblik på opdatering af adresseoplysninger. Herudover indhenter Lowell oplysninger fra BBR med henblik på at registrere oplysninger om din ejendom, hvis du ejer en sådan. Endvidere indhenter Lowell i visse situationer oplysninger fra DMR (Det centrale motorregister) om dit fartøjs ejerhistorik, eksempeltvist i forbindelse med uenighed om hvem, der har stået som ejer af en bil på et givet tidspunkt.

b. Særligt om følsomme personoplysninger 
Har du givet oplysninger om personskade eller andre følsomme personoplysninger til Lowell, vil disse alene blive registreret med dit samtykke. Oplysningerne vil blive behandlet med særlig varsomhed og naturligvis fortroligt. Ud over eventuelle følsomme oplysninger, du giver os, eller som vi er nødt til at behandle for at kunne forfølge kravet mod dig, behandler Lowell som det klare udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig.

c. Brug af din e-mailadresse  
Har du sagt ’ja’ til at modtage meddelelser fra Lowell digitalt via ’min side’ på www.mit.lowell.dk, eller ved accept afgivet i forbindelse med det kundeforhold, Lowell administrerer, bruger Lowell din e-mailadresse til at sende dig besked om nye dokumenter fra Lowell. Du kan til enhver tid meddele Lowell, hvis du ikke ønsker at modtage denne e-mail enten ved at logge ind på www.mit.lowell.dk eller ved at ringe til os på 76 28 28 28.
Lowell benytter desuden digital post via e-Boks, og du vil derfor kunne modtage henvendelser fra os derigennem, hvis du ikke er undtaget fra digital post eller oplyser os, at du ikke ønsker at blive kontaktet ad dén kanal.

d. Sletning 
Lowell opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Lowell at opbevare oplysningerne jf. gældende lovgivning, herunder bogførings- og hvidvasklovgivningen. Det betyder, at dine oplysninger typisk vil være slettet fra vores system 5 år efter at din sag hos os er lukket.

4. Videregivelse af oplysninger om dig

Som udgangspunkt giver Lowell ikke dine personoplysninger videre, da Lowell i henhold til lov om finansiel virksomhed har tavshedspligt. Lowell behandler derfor alle dine oplysninger sikkert og fortroligt. Det er dog i visse situationer nødvendigt for os at videregive dine informationer for at kunne administrere din sag eller overholde lovgivningen i øvrigt:

 • Lowell kan efter lovgivningen have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, eksempeltvist i medfør af skattekontrolloven.
 • Hvis du skal have udbetalt beløb på din NemKonto, videregiver Lowell oplysning om dit CPR nr. til KMD A/S, der administrerer NemKonto-ordningen på vegne af Økonomistyrelsen. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så Lowell kan udbetale beløbet til den rigtige konto.
 • Afdrager du på én eller flere af dine sager via Betalingsservice, videregiver Lowell det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, samt dit CPR-nummer, der er nødvendigt for at identificere dig, til Nets Danmark A/S, som administrerer trækningerne.
 • Misligholder du dine forpligtelser over for Lowell, kan Lowell indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Videregivelse forekommer endeligt i relation til behandlingsaktiviteter såsom kommunikation med dig, indhentning af informationer i visse registre samt bortskaffelse af fortroligt materiale.

5. Vores tekniske miljø

a. Registreringer på www.mit.lowell.dk 
Lowell registrerer persondata på www.mit.lowell.dk for at yde dig, vores øvrige kunder og andre besøgende den bedst mulige service.

Hvis du anmoder om at modtage et tilbud eller indgår en afdragsordning på www.mit.lowell.dk, registrerer Lowell de oplysninger, du selv giver, som fx oplysninger om navn, adresse, e-mail, CPR-nummer.

b. Datasikkerhed hos Lowell
Som anbefalet af Datatilsynet er de personoplysninger, der afgives på www.Lowell.dk samt www.mit.lowell.dk, beskyttet med en stærk kryptering (256 bit SSL) under transmissionen fra brugerens computer til Lowell. E-mailkorrespondancer er tilsvarende sikret med minimum TLS 1.2-kryptering. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne sikkert i vores systemer, således at oplysningerne ikke er læsbare for uvedkommende. Derudover har Lowells systemer en rollebaseret adgangskontrol, der sikrer at ansatte udelukkende har adgang til de data, der er relevante for deres funktion.

6. Ændringer af eventuelle urigtige oplysninger og/eller adgang til de oplysninger, som Lowell har registreret om dig

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger Lowell har registreret om dig, og hvilke oplysninger, Lowell videregiver om dig. Du har også ret til at få ændret eller slettet eventuelt urigtige oplysninger. Du kan desuden altid få oplyst, hvad du har givet samtykke til.

For at gøre brug af dine rettigheder som registreret i Lowells system, kan du udfylde denne formular og fremsende den til os på e-mail til dpo.denmark@lowell.com, ringe til os på telefon 76 28 28 28 eller kontakte os pr brev på vores adresse.

7. Særligt for ansøgere

Vi bruger en automatiseret beslutningsproces i forbindelse med nogle rekrutteringer. I disse situationer inkluderer rekruttering spørgsmål, som vi beder dig om at besvare, når du indsender din ansøgning. Formålet med spørgsmålene er at finde ud af, om din ansøgning skal tages med videre til næste fase af ansættelsesprocessen. Den automatiserede beslutningsproces bruger de svar, du leverer under ansøgningsprocessen, til at afgøre, om du opfylder minimumskravene til det aktuelle job hos Lowell.

En automatiseret beslutningsproces er vigtig for at vælge den rette kandidat og hjælper os med at sikre, at vores beslutninger er hurtige, retfærdige, effektive og præcise baseret på de oplysninger, du giver os. Vi spørger om ting, der er relevante for jobbet og ansættelsen hos Lowell.

Hvis vi vælger ikke at tage dig i betragtning til jobbet baseret på de svar, du giver i forbindelse med din ansøgning, har du ret til at bede os om at gennemgå den automatiske beslutning, vi har taget, på baggrund af dine svar.

For spørgsmål, indsigelser eller øvrige henvendelser i relation til ansættelsesprocessen og forekomsten af automatiske afgørelser, kontakt da hr.nordics@lowell.com for at gøre brug af dine rettigheder.

8. Klage over Lowells behandling af dine oplysninger

Hvis du er utilfreds med Lowells behandling af dine personoplysninger, kan du klage til: 

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Hvis du er utilfreds med Lowells behandling af din sag uden at dette alene er relateret til vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til: 

Politiet, Midt- og Vestjyllands politi, Politiets Administrative Center, Att: Tilladelser, Postboks 1088, 7500 Holstebro.


Cookiepolitik

Som de fleste interaktive websteder bruger vi cookies for at give dig en bedre service og for at forstå, hvem du er, og hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt. Disse cookies bruges til overvågning af trafik og optimering af indhold. Ved at besøge vores websteder accepterer du, at vi bruger dine personlige oplysninger.


Vilkår og betingelser

Dette websted, herunder indholdet samt udvalget og ordningen af indholdet på de enkelte websider, og på websiderne samlet set ejes helt og aldeles af Lowell.

Ved at tilgå og gøre brug af www.Lowell.dk accepterer du følgende vilkår og betingelser:

Dette websted, herunder indholdet samt udvalget og ordningen af indholdet på de enkelte websider, og på websiderne samlet set, ejes helt og aldeles af Lowell.

Alle rettigheder forbeholdes.

Du må gerne opbevare uddrag af Lowells hjemmeside på din computer og lave udskrifter af disse, men udelukkende til personlig, ikkekommerciel brug.

Du må gerne bruge og distribuere nødvendige mindre uddrag af vores websted ved at linke til siderne eller ved at linke via internetsøgetjenester.

Enhver anden form for brug, kopiering, oversættelse, bearbejdelse, disposition eller anden form for ændring, distribuering eller opbevaring af dette websted eller dele heraf, uanset form og måde, er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lowell.

Selvom vi omhyggeligt sørger for at præsentere nøjagtige og opdaterede oplysninger, påtager vi os intet ansvar for fejl, udeladelser eller misvisende erklæringer eller for følgerne af nogen handling, der sker som følge af visning af indholdet på dette websted.

Vær opmærksom på, at vi endvidere fraskriver os ethvert ansvar og erstatningsansvar for det indhold og de praksisser for datafortrolighed, der findes på de websteder, vi har links til.

Ændringer i denne politik: Hvis vi foretager nogen væsentlige ændringer i forhold til vilkårene for brugen af dette websted, offentliggører vi disse ændringer med det samme på denne side. Læs jævnligt vores fortrolighedspolitik.

 • Privatlivspolitik senest revideret den 8. september 2020