Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig om hvilke af dine oplysninger, der indsamles og behandles af Lowell.

Når Lowell registrerer oplysninger om dig, skal vi ifølge persondataforordningen orientere dig om følgende:

1. Hvem, der er dataansvarlig

2. Hvorfor Lowell behandler oplysninger om dig og hvilke typer af oplysninger, der behandles.

3. Hvem oplysningerne om dig kan videregives til.

4. Din brug af Lowell.dk samt www.mit.lowell.dk

5. Hvordan du kan få ændret eventuelle urigtige oplysninger og/eller få adgang til de oplysninger, som Lowell har registreret om dig

6. Hvordan du kan klage over Lowells behandling af dine oplysninger

7. Klage over Lowells virke som inkassovirksomhed i øvrigt

 

1. Lowell som dataansvarlig

Lowell Danmark A/S (Lowell) er dataansvarlig for de oplysninger, som Lowell behandler om dig.

 

2. Behandling af oplysninger om dig

Indsamling og registrering af oplysninger 

Lowell indsamler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle de sager, Lowell har i administration eller som Lowell har købt. Det er fx oplysninger som navn, adresse, CPR-nummer, e-mailadresse, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger og/eller oplysninger om skader. De indsamlede oplysninger registreres hos Lowell med henblik på fordringsinddrivelse, administration og rådgivning og kan indgå i markedsføringsmateriale i anonymiseret form.

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver som kunde i Lowell, kan Lowell modtage og registrere oplysninger om dig fra andre. Dette er eksempelvis tilfældet, når Lowell indhenter historiske oplysninger ved tidligere kreditorer eller kreditoplysningsbureauer om fx tidligere adresser eller fundamenter. Oplysningerne bruges bl.a. til at vurdere de næste tiltag i sagsbehandlingen.

Lowell indhenter og registrerer endvidere oplysninger eksempelvis fra det Centrale Personregister, blandt andet med henblik på opdatering af adresseoplysninger og oplysning om eventuel reklamebeskyttelse. Herudover indhenter Lowell oplysninger fra BBR med henblik på at registrere oplysninger om din ejendom, hvis du ejer en sådan. Endvidere indhenter Lowell oplysninger fra DMR (Det centrale motorregister) om din bils ejerhistorik. Dette sker alene i forbindelse med uenighed om, hvem der har været registreret som ejer af et køretøj på et givet tidspunkt.

1. Særligt om følsomme personoplysninger 
Har du givet oplysninger om personskade eller andre følsomme personoplysninger til Lowell, vil disse alene blive registreret med dit samtykke og såfremt, de er relevante for din sag hos os. Oplysningerne vil blive behandlet med særlig varsomhed og naturligvis strengt fortroligt. Lowell registrerer og behandler dog aldrig oplysninger om race eller etnisk opreindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske og biometriske data eller oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering uden et udtrykkeligt samtykke fra dig.

2. Brug af din e-mail adresse  
Har du sagt ”ja” til at modtage meddelelser fra Lowell digitalt via ”min side” på www.Lowell.dk, benytter Lowell din e-mailadresse til at sende dig besked om nye dokumenter fra Lowell. Du kan til enhver tid meddele Lowell, hvis du ikke ønsker at modtage denne e-mail enten ved at logge ind på www.Lowell.dk/minside, eller ved at ringe til os på 76 28 28 28. Du kan også være tilmeldt som digital kunde via e-boks. Læs mere om det at være digital kunde hos Lowell på www.Lowell.dk.

3. Sletning 
Lowell opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Lowell at opbevare oplysningerne i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herunder bogføringsloven og hvidvaskloven. 

 

3. Videregivelse af oplysninger om dig

Som udgangspunkt giver Lowell ikke dine personoplysninger videre, da Lowell i henhold til lov om finansiel virksomhed har tavshedspligt. Lowell behandler derfor alle dine oplysninger fortroligt.

1. Lowell kan dog efter lovgivningen have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis i medfør af skattekontrolloven. Lowell har også adgang til at videregive såkaldte sædvanlige kundeoplysninger om dig, såfremt den pågældende videregivelse sker til rent administrative formål og altså ikke til brug for hverken markedsføring eller rådgivning.

2. Desuden videregiver Lowell i visse tilfælde oplysninger om dig med dit samtykke. Hvis du ikke har givet samtykke, videregives kundeoplysninger kun til andre inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed, og alene såfremt det er nødvendigt for at gennemføre eller administrere en aftale med dig som kunde eller for at behandle din sag.

3. Hvis du skal have udbetalt beløb på din NemKonto, videregiver Lowell oplysning om dit CPR nr. til KMD A/S, der administrerer NemKonto-ordningen på vegne af Økonomistyrelsen. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så Lowell kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

4. Afdrager du på én eller flere af dine sager via Betalingsservice, videregiver Lowell det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, til Nets Danmark A/S, der administrerer trækningerne.

5. Misligholder du dine forpligtelser over for Lowell, kan Lowell indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Dine personoplysninger kan videregives til retten i forbindelse med behandling af din sag ved foged- eller civilretten.

7. Dine personoplysninger kan derudover blive udvekslet med vores tjenesteudbydere, der behandler oplysninger på vores vegne.

 

4. Din brug af Lowell.dk

1. Registreringer på www.Lowell.dk 
Lowell registrerer persondata på www.Lowell.dk for at yde dig, vores øvrige kunder og andre besøgende den bedst mulige service.

Hvis du anmoder om at modtage et tilbud eller indgår en afdragsordning på www.Lowell.dk, registrerer Lowell de oplysninger, du selv giver, som fx oplysninger om navn, adresse, e-mail, CPR-nummer.

Lowell anvender i et vist omfang ’cookies’. Den til enhver tid gældende cookie-politik vil være at finde på www.Lowell.dk

2. Datasikkerhed på www.Lowell.dk 
Som anbefalet af Datatilsynet er de persondataoplysninger, der afgives på www.Lowell.dk, beskyttet med en stærk kryptering (128 bit SSL) under transmissionen fra brugerens computer til Lowell. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne således, at oplysningerne ikke er læsbare for uvedkommende.

Hvis du sender oplysninger på e-mail til Lowell, skal du dog være opmærksom på, at Lowell ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

 

5. Ændringer af eventuelle urigtige oplysninger og/eller adgang til de oplysninger, som Lowell har registreret om dig

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger Lowell har registreret om dig, og hvilke oplysninger Lowell videregiver om dig. Du har også ret til at få ændret eller slettet eventuelt urigtige oplysninger.  Lowell kan kræve et gebyr, hvis du ønsker et skriftligt svar på din henvendelse, såfremt henvendelsen er gentagen og grundløs. Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger Lowell har registreret om dig, og hvilke oplysninger Lowell videregiver om dig ved at benytte denne formular og fremsende den til dpo.denmark@lowell.com eller henvende dig til: 

Lowell Danmark A/S
Langmarksvej 57 D
8700 Horsens

 

6. Klage over Lowells behandling af dine oplysninger

Hvis du er utilfreds med Lowells behandling af dine oplysninger, kan du klage til: 

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. 
1300 København K.

 

7. Klage over Lowells virke som inkassovirksomhed i øvrigt

Hvis du er utilfreds med Lowells behandling af din sag uden at dette er direkte relateret til vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til: 

Politiet
Administrativt Center Vest
Att.: Tilladelser og bevillinger
Postboks 1088
7500 Holstebro 


Cookiepolitik

Som de fleste interaktive websteder bruger vi cookies for at give dig en bedre service og for at forstå, hvem du er, og hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt. Disse cookies bruges til overvågning af trafik og optimering af indhold. Ved at besøge vores websteder accepterer du, at vi bruger dine personlige oplysninger.


Vilkår og betingelser

Dette websted, herunder indholdet samt udvalget og ordningen af indholdet på de enkelte websider, og på websiderne samlet set ejes helt og aldeles af Lowell.

Ved at tilgå og gøre brug af www.Lowell.dk accepterer du følgende vilkår og betingelser:

Dette websted, herunder indholdet samt udvalget og ordningen af indholdet på de enkelte websider, og på websiderne samlet set, ejes helt og aldeles af Lowell.

Alle rettigheder forbeholdes.

Du må gerne opbevare uddrag af Lowells hjemmeside på din computer og lave udskrifter af disse, men udelukkende til personlig, ikkekommerciel brug.

Du må gerne bruge og distribuere nødvendige mindre uddrag af vores websted ved at linke til siderne eller ved at linke via internetsøgetjenester.

Enhver anden form for brug, kopiering, oversættelse, bearbejdelse, disposition eller anden form for ændring, distribuering eller opbevaring af dette websted eller dele heraf, uanset form og måde, er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lowell.

Selvom vi omhyggeligt sørger for at præsentere nøjagtige og opdaterede oplysninger, påtager vi os intet ansvar for fejl, udeladelser eller misvisende erklæringer eller for følgerne af nogen handling, der sker som følge af visning af indholdet på dette websted.

Vær opmærksom på, at vi endvidere fraskriver os ethvert ansvar og erstatningsansvar for det indhold og de praksisser for datafortrolighed, der findes på de websteder, vi har links til.

Ændringer i denne politik: Hvis vi foretager nogen væsentlige ændringer i forhold til vilkårene for brugen af dette websted, offentliggører vi disse ændringer med det samme på denne side. Læs jævnligt vores fortrolighedspolitik.

Privatlivspolitik senest revideret den 21. August 2018