Whistleblowing

Whistleblowing

Lowell kan nu informere om mulighed for at rapportere til whistleblowerordningen i henhold til EU-direktiver og dansk lovgivning.

Lowell har valgt systemleverandøren EQS og deres whistleblowersystem BKMS. Systemet er certificeret og et af de sikreste whistleblowersystemer på markedet, som opfylder alle kravene i det relevante EU-direktiv.

I første omgang lancerer vi informationer og teksterne i Whistleblower portalen på engelsk. Senere vil informationer og tekst blive tilgængelige på de nordiske sprog. Som medarbejder har du mulighed for at skrive og kommunikere på dit eget sprog.

Ud over whistleblower-portalen er det også muligt at rapportere på andre måder eksempelvis via brev eller ved at tale med din nærmeste leder eller en anden relevant person. Instruktioner om, hvordan man skal forholde sig, findes i Whistleblowing Proceduren.

Du kan finde den interne whistleblower portal ved at bruge dette link:

https://www.bkms-system.com/lowell-nordics

Bemærk: Vi anbefaler, at du enten kopierer linket eller indtaster det direkte i browseren.

Anmeldelse til myndighed
Selvom Lowell opfordrer til whistleblowing gennem den interne portal, er det også muligt at anmelde eksternt til myndighederne. I Danmark kan du anmelde potentielle overtrædelser af god inkassoskik til Rigspolitiet og overtrædelser af GDPR til Datatilsynet.

Anmeldelse til EU's institutioner
Du kan indberette forseelser til EU's institutioner ved at følge de procedurer, der gælder for de respektive indberetningskanaler. Her kan du se en komplet liste over EU's institutioner.

Du kan f.eks. indberette til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.

Indberet (whistleblower.dk)

;