kesäk. 17, 2022

Lowell & forsyningssektoren

Med Lowells indgående viden om forsyningssektoren, høje kvalitet ved inddrivelse og et stort fokus på kundetilfredsheden, har vi skabt et bæredygtigt samarbejde med Ørsted. Læs mere om, hvad det indebærer.
caption

 

Med Forsyningssektorens Engros-model oplever mange forsyningsvirksomheder i dag, at de får sværere og sværere ved selv at inddrive deres udestående. Dårlige betalere kan lettere “shoppe” mellem selskaberne og dermed “skjule” deres uhensigtsmæssige betalingshistorik.

Hos Lowell kombinerer vi data fra forsyningsselskaberne, måledata og forretningsprocesser for danske elforbrugere fra DataHub med viden fra vores egne databaser og kan således lave troværdige gældsprofiler af selskabernes dårlige betalere.

Med mere end 35 års erfaring har Lowell udviklet nogle af Danmarks bedste tjenester til inddrivelse af misligholdt gæld. Dette gælder også, når det kommer til forsyningssektoren, hvor vores services og kompetencer bygger på omfattende og indgående viden om sektoren og forbrugerne.

Som den førende uafhængige ekspert i debitorstyring i Norden har vi lang erfaring med at finde løsninger, der gavner både virksomheden og debitorerne. Ved at outsource jeres credit management til Lowell kan I trygt fokusere på jeres kerneforretning,” siger Peter S. Hansen, salgsdirektør hos Lowell.

Vi er specialister i kredit- og gældsinddrivelse, og derfor er vi i stand til effektivt at hjælpe. Endvidere, har vi eksperter siddende i huset, der selv kommer fra en baggrund i netop forsyningssektoren, som har et indgående kendskab til problemstillingerne.”

Et af de forsyningsselskaber som Lowell har haft et succesfuldt samarbejde med gennem flere år, er Ørsted.

Ørsted valgte at søge eksternt samarbejde omkring inddrivelse af forfaldne debitorer og udbød herefter opgaven i offentligt udbud, baseret på specifikke krav til opgaver, performance og kundetilfredshed. For at sikre en effektiv performance og en god kunde oplevelse, ønskede Ørsted at opgaven blev delt mellem to parter, der løbende konkurrerede om fordelingen af sagerne. I vurderingen af parternes performance anvendte Ørsted en på forhånd godkendt benchmarking model. I evalueringen af parterne blev der ud over performance mål som inddrivelses effektivitet og hastighed i høj grad lagt vægt på kundetilfredshed og det gensidige samarbejde. Efter flere benchmark perioder, var det tydeligt at Lowell var den rette partner for Ørsted og Ørsteds kunder.”

S. Kaae, Head of Pricing, Billing
& Financial Operations, Ørsted

Vi værner om jeres kunderelationer

Eftervirkningerne fra Corona-perioden, store problemer med produktionskapacitet og leverancer og senest krigen i Ukraine har sendt energipriserne på himmelflugt. Det påvirker mange danskere meget hårdt økonomisk.

Vi ved af erfaring, at debitorer, der ikke betaler deres elregning, økonomisk er meget udfordret. En elregning er oftest det sidste, man udskyder,” siger Charlotte Karlsen, Head of Legal hos Lowell.

Når vi laver aftaler på virksomhedernes vegne, tager vi hensyn til forbrugernes ofte sårbare situation, de kan f.eks. have mistet deres job, være alvorligt syge, stå midt i økonomisk kaos for eksempel grundet skilsmisse, eller på anden måde have en hverdag, der er spændt til det yderste.

Læs også: Økonomisk Vismandsrapport forår 2022

Netop tilgangen til sårbare forbrugere er med til at fastholde et positivt syn på virksomheden. Forbrugerne føler, at de bliver behandlet ordentligt, når vi hos Lowell på virksomhedens vegne gør alt, hvad der står i vores magt, til at forhandle aftaler, som tilgodeser både forbrugeren og virksomheden.

Dette er også en af årsagerne til, at Ørsted valgte Lowell som deres inkassopartner.

Vi lægger i særdeleshed vægt på den fokus, Lowell har på, at kunderne får en god behandling og de bestræber sig på at hjælpe kunderne til at få betalt deres regninger korrekt. Vi oplever endvidere, at Lowell er imødekommende i den daglige dialog med Ørsteds kundeservice og øvrige administrative personale, hvilket sikrer at kunderne får en koordineret entydig information. Generelt oplever vi at Lowells medarbejdere er kompetente, imødekommende og oprigtigt fokuserede på kontinuerligt at udvikle samarbejdet.

S. Kaae, Head of Pricing, Billing
& Financial Operations, Ørsted

Hos Lowell betyder forståelse af den individuelle betalingsadfærd, at der tages højde for hver enkelt betalers situation. Baseret på vores forståelse af kunden træffer vi foranstaltninger for at hjælpe den enkelte med at håndtere sine betalinger.

Med indsigtsfulde data og ved hjælp af individuelle tiltag betales fakturaer hurtigere, og kundetilfredsheden opretholdes,” afslutter Peter S. Hansen.

;