nov. 15, 2022

Etik i inkasso - Debitorer skal have nogle at tale med

Lowell har en målsætning om at være den mest etiske i vores branche. Det er nemt at sige, men svært at gøre. I denne artikel sætter vi fokus på, hvad det blandt andet vil sige at være etisk i vores branche.
caption

 

Vi ved fra undersøgelser, at gæld kan være stressende. Nogle forstiller sig måske, at processen er lang og uoverskuelig. Andre føler måske, at man i første omgang slet ikke var berettiget til gælden. Derfor oplever mange også frustration forbundet med hele forløbet. For mange indgår der både økonomiske og private aspekter i forbindelse med gældtagning, og en inkassosag kan i sidste ende have store konsekvenser for den enkelte.

Derfor mener vi hos Lowell, at det er afgørende, at debitorerne hos os oplever en klar og forstående dialog, hvor der er nogle, de kan tale med, og i forlængelse heraf beskytte den gældsramtes privatliv og informationer. Dét, at kunne hjælpe den enkelte og i samspil lave en fair aftale der gør, at den gældsramte i sidste ende kan blive gældfri - det er hvad etik er for os.

Hvordan gør vi det så i praksis? Hos Lowell har vi først og fremmest en politik for at behandle debitorer i sårbare situationer, som bl.a. omhandler ekstraordinære sociale omstændigheder. Udover at have en klar politik som vores erfarne medarbejdere følger, rådgiver vi også debitorerne i dialogen. Rådgivningen kan bl.a. gå i dybden med, hvordan debitorerne får indberettet den rigtige renteudgift til SKAT.

”Vi tager imod, vi lytter, og vi gør en forskel når folk tror, at de er så dårligt økonomisk stillet, at de ikke kan se sig ud af den situation, de er i”
Kathe Bonde, Case Handler, Finance & Internal Collection, Lowell

Målsætningen om at være den mest etiske i vores branche er realistisk, fordi vi har erfarne medarbejdere, som er vant til at tage samtalen med debitoren som en dialog fremfor en monolog. Derfor bliver hver dialog også taget seriøst, hvori vi kigger på sagen fra både et økonomisk og etisk perspektiv og samtidig sikrer en løsning, der også er tilfredsstillende for ejeren af kravet.

Som en del af vores arbejde med etik, har vi hos Lowell lanceret kampagnen ”Vores social ansvar”, hvor vi arbejder for at bryde overdreven gældsætning hos den enkelte forbruger. Det indebærer bl.a. fire konkrete forslag, hvoraf det ene handler om at sætte fokus på at bryde tavshedskulturen omkring gæld. Du kan læse mere om dette, samt om de øvrige tre forslag her.

;