Hero image
Lowell præsenterer fire forslag til at reducere overdreven gældsætning

Stop overdreven gældsætning

Det har aldrig været nemmere at låne penge og handle. Samtidig har tilgængeligheden ført til, at flere og flere mennesker har betalingsproblemer, ikke mindst unge mennesker.

Der er en forbrugerisme i vores samfund, og kredit er grundlæggende for en moderne økonomi. At blive tiltrukket af konstant forbrug og let adgang til kredit er en farlig kombination. I vores regelmæssige undersøgelser om økonomi og sundhed kan vi se, at folk der ofte shopper efter at have fået inspiration på sociale medier er overrepræsenteret, når det kommer til at have forskellige former for kredit og forbrugslån.

I vores daglige arbejde ser vi, at mange mennesker befinder sig i situationer, hvor de ikke kan komme økonomisk på fode igen uden hjælp udefra. Vi ønsker at bidrage til og tage vores ansvar for et sundt og bæredygtigt kreditmarked for alle. Et sundt kreditmarked giver folk mulighed for at vokse og beskytter samtidig enkeltpersoner mod at gældsætte sig for meget.

Vi har brug for et nationalt gældsregister, men også for muligheden for at blokere optagelse af nye lån. Lowell vil presse på for at få indført en blokeringstjeneste i lighed med den, der er indført indenfor betting. Hvis spilindustrien kan gøre det, kan vi også gøre det, skriver Johan Agerman, nordisk CEO for Lowell.

/media/110227/johan-agerman.png

Johan Agerman CEO, Lowell Nordics


Indfør en frivillig blokerings-tjeneste af nye forbrugslån.

Debitorer bør frivilligt kunne udelukke sig selv fra at kunne optage nye forbrugslån i en periode via en blokeringstjeneste, der omfatter hele branchen. De, der bruger tjenesten, vil ikke få tildelt nye lån eller modtage direkte markedsføring af lån. Der findes allerede en lignende blokeringstjeneste indenfor betting. Lowell vil tage initiativ til at forfølge spørgsmålet i vores brancheorganisation og også se på, hvordan vi kan samarbejde med vores kunder om at udvikle en blokeringstjeneste. Vi ser lignende idéer fra andre aktører og ser frem til at arbejde sammen om en løsning. Man har gjort det indenfor betting - vi kan også gøre det.

Skab et fælles nationalt gældsregister.

Alle, der yder lån og kreditter, skal have et fuldstændigt billede af låntagerens gæld. Jo flere finansielle oplysninger, långiverne indsamler, jo færre låntagere med betalingsvanskeligheder. Vi har brug for et fælles nationalt gældsregister, som alle långivere har en retlig forpligtelse til at indberette til, og som er i overensstemmelse med reglerne for GDPR. Inkassofirmaer har en masse oplysninger om forbrugernes gæld, men må ikke dele dem. Spørgsmål om privatlivets fred vejer tungt. Det er rigtigt og fornuftigt, men hvis vi skal reducere overdreven gældsætning, er det på tide at se på, hvordan inkasso kan indgå i kreditrapporter. Lowell er parat til at bidrage, men det kræver en lovændring, som samtidig sikrer folks privatliv.

Bryd tavshedskulturen omkring økonomisk dårligt helbred.

Mange mennesker får økonomiske problemer, når de bliver arbejdsløse, er langtidssygemeldt eller gennemgår en skilsmisse. De har optaget lån under andre økonomiske forudsætninger, og en grundig kreditvurdering kan ikke tage højde for risikoen for fremtidige begivenheder i livet. Økonomiske problemer skaber skyldfølelse, og mange skammer sig over at søge hjælp. Lowells Payment Indicator viser at næsten hver tredje, der lever med økonomisk usikkerhed, skammer sig over at tale om deres situation, og mange af de mest sårbare har ingen at henvende sig til for at få støtte og rådgivning. Men jo hurtigere folk får hjælp, jo lettere er det at komme ud af situationen. Kan vi arbejde forebyggende? Vi ønsker at indlede en samtale mellem politikere, myndigheder og branchen om, hvordan man kan normalisere samtalen om overdreven gældsætning. 

Sæt personlig økonomi på skoleskemaet i gymnasierne.

Unge mennesker er en risikogruppe. Deres gæld stammer ofte fra forbrugslån og køb i butikker på afbetaling. Undervisning i økonomi i skolerne er derfor vigtigt, men ofte er det desværre ikke en del af pensum. Ved at indføre privat økonomi som et obligatorisk emne i gymnasiet, på HF mm. kan vi lære unge mennesker om økonomisk ansvarlighed og forhindre dem i at gældsætte sig for meget.

Hos Lowell har vi lavet et undervisningsmateriale "Tal om økonomi" til ungdomsuddannelserne og gymnasiet. Se materialet her.