jouluk. 27, 2022

2022 var udfordrende - I 2023 må vi alle være vores sociale ansvar bevidst

Med udsigt til fortsat høj inflation i 2023 er der risiko for, at flere forbrugere i sårbare situationer vil blive påvirket. Derfor er det vigtigt, at vi alle er bevidste om vores sociale ansvar.
caption

 

2022 bød på økonomiske udfordringer for mange husstande.

En ny undersøgelse fra Danmarks statistik viser, at andelen af husstande, som ikke vil kunne betale en uforudset udgift på 10.000 kr. uden at låne, i år er steget for første gang siden 2018. Rapporten understreger, at beskæftigelse er afgørende for, hvorvidt om man har mulighed for at betale en sådan uforudset udgift.

Vismandsrapporten fra oktober i år viste endvidere, at der i 2023 er risiko for fortsat høj inflation, en udvikling i BNP på -0,2%, og et fald i beskæftigelsen på 100.000 personer ved udgangen af 2023.

I 2023 må vi alle være vores sociale ansvar bevidst
Med et økonomisk usikkert 2023 i sigte, vil der være en risiko for, at flere ser hurtige og dyre lån som en let løsning. Dette kan potentielt betyde, at andelen af forbrugere i sårbare situationer vil stige.
Fra inkassobranchen ved vi af erfaring, at mange af dem, som optager hurtige og dyre lån fortryder, at de i første omgang optog lånet. Udover at et dårligt lån kan ende i en gældsspiral, så forringer det også livskvaliteten hos mange, hvor eksempelvis stress og depression gør det svært at komme videre.

Hos Lowell ønsker vi at bidrage til og tage vores ansvar for et sundt og bæredygtigt kreditmarked for alle. Et sundt kreditmarked giver folk mulighed for at vokse og beskytter samtidig enkeltpersoner mod at gældsætte sig for meget.

Lowells sociale ansvar - et mere bæredygtigt kreditmarked
Vi foreslår, at der skal arbejdes mere forebyggende med de kommende generationer ved i højere grad at fokusere på undervisning i økonomi på skoler og gymnasier. Ved at øge fokus på personlig økonomi i gymnasiets pensum, kan vi lære unge mennesker om økonomisk ansvarlighed og forhindre dem i at gældsætte sig overdrevent.

Som en del af initiativet skal Lowell i 2023 ud på flere danske gymnasier og undervise i gældsætning og økonomisk sundhed. For at komme de nuværende problemer til livs er vi også nødt til at bryde tavshedskulturen omkring dårligt økonomisk helbred. Økonomiske problemer skaber ofte skyldfølelse, og mange skammer sig over at søge hjælp. I 2021 viste Lowells Payment Indicator, at næsten hver tredje, der lever med økonomisk usikkerhed, skammer sig over at tale om deres situation, og mange af de mest sårbare har ingen at henvende sig til for at få støtte og rådgivning. Lowell ønsker at bryde tavshedskulturen omkring økonomisk dårligt helbred. Du kan læse mere om vores sociale ansvar og vores fire forslag til at reducere overdreven gældsætning her.

”Jeg følte mig mødt uden fordømmelse” (udtalelse fra en debitor efter endt samtale med Lowell)
;