lokak. 26, 2022

Økonomisk Vismandsrapport: Den økonomiske nedtur fortsætter

Inflationen fortsætter i resten af 2022 og 2023 - ”Antallet af inkassokrav vil fortsætte med at stige”
caption

 

Den nyeste Vismandsrapport peger på, at den økonomiske nedtur ikke er ovre endnu. Ud fra Lowells data kan man allerede nu se, hvordan antallet af inkassokrav er steget med 83% sammenlignet med sidste år.

Den vurdering betyder i sidste ende, at forbrugerne får sværere ved at betale deres regninger, og det er noget man med stor sandsynlighed kommer til at kunne se hos Lowell. Ser man på den nuværende høje inflations påvirkning på inkassokrav, kan man se, at både mængden af nye inkassokrav, samt størrelsen på de enkelte krav, er steget. Det viser tal fra Lowells interne database.

Morten Engelbæk, CCO hos Lowell Nordics, forklarede i et interview med Børsen, at ”vores industri er en tidlig indikator for, hvordan det går i samfundet. Vi beskæftiger os typisk med de lidt mere sårbare forbrugere. Så når forbrugerpriserne stiger så voldsomt, som det er tilfældet lige nu, så rammer det ret hurtigt vores kunder”.

Antallet af nye forsyningskrav, som Lowell har modtaget i perioden maj 2021 - september 2022, er steget med mere end 83% sammenlignet med samme periode året før. Derudover er den gennemsnitlige hovedstol på samme type krav også steget markant i perioden, mere specifikt 157%.

                                                
Antallet af forsyningskrav som vi modtager, samt den gennemsnitlige hovedstol på kravene, er som udgangspunkt relativt stabilt, når man ser over en længere periode. Det ændrede sig markant i maj 2022, hvor vi observerede, at inflationen for alvor begyndte at påvirke antallet af inkassosager og størrelsen af disse” forklarer Anders Georgsen, Investment Manager hos Lowell.

Selvom man så antallet af inkassosager stige markant i maj 2022, er det vigtigt at huske på, at Lowell først modtager mange af inkassosagerne 1-3 måneder efter, at kravene begynder at blive misligholdt af forbrugeren. Det betyder, at mange af de enkelte forpligtelser startede med at blive misligholdt allerede i marts/april 2022.

I takt med Det Økonomiske Råds nyeste rapport så forventer Anders Georgsen ikke at tingene bliver normaliseret lige foreløbigt.

Når vi analyserer vores store mængder af interne data og kombinerer dette med den generelle makroøkonomiske situation lige nu, så forventer vi, at antallet af inkassosager fortsat vil stige over den kommende tid”.

Ifølge Det Økonomiske Råd fortsætter den økonomiske nedtur
Ser på man Det Økonomiske Råds nyeste rapport, så spår vismændene, at inflationen i år vil lande på 8,1% og 5,1% næste år. Ifølge rapporten skal vi helt frem til 2024, før inflationen vil aftage væsentligt og dermed ligge på 0,8%. Derudover spår vismændene en udvikling i BNP på -0,2% næste år og 0,6% året efter.
Den udvikling vil også påvirke beskæftigelsen.
Rapporten forklarer, at der ved indgangen til 2024 vil være 100.000 færre personer, som er i beskæftigelse. Hvis det bliver en realitet, vil det være det største fald i beskæftigelsen siden finanskrisen.

Anders Georgsen uddyber yderligere, at ”hvis dem som i forvejen sidder økonomisk stramt i det begynder at blive afskediget og stå uden job i en længere periode, vil det blot accelerere antallet af potentielt ubetalte regninger og dermed også mængden af inkassosager. For nogle forbrugere kan det betyde, at de ender i en ond gældsspiral”.

Du kan tilgå Vismandsrapporten her

;