maalisk. 28, 2022

En væsentlig del af de gældssager vi undersøger er fejlbehæftet

Fejlbehæftede inkassokrav er noget som flere virksomheder er bekendt med. Hos Lowell oplever vi også en større efterspørgsel på at få genberegnet kravene.
caption

 

Umiddelbart lyder det simpelt at opgøre et krav korrekt, men når et krav overgår til inkasso, er der mange ting, man skal være opmærksom på. For at opgøre et inkassokrav kræver det bl.a. detaljeret indsigt i lovgivningen på området. En korrekt opgørelse af kravet er derfor en forudsætning for lovligt at kunne inddrive på et misligholdt krav.

Da fejlbehæftede inkassokrav er noget som flere virksomheder er bekendt med, har vi hos Lowell også oplevet en større efterspørgsel på at få genberegnet kravene. ”Vi oplever flere og flere som retter henvendelse vedr. deres inkassokrav, fordi de er i tvivl om, hvorvidt de er opgjort korrekt” fortæller Daniel Laursen, ansvarlig for genberegnings-projektet hos Lowell Danmark.

Daniel Laursen har også i genberegningen af kravene oplevet, at det her område har været undervurderet. ”Vi har endnu ikke oplevet, at der ikke har været noget at komme efter. Det vidner om, at det er et område, som kræver mere viden, end det umiddelbart er forventet”.

Fejlene i kravene er ikke altid lige synlige, og derfor oplever mange også at fejlene ikke bliver opdaget i tide. Daniel Laursen fortæller at op til 50% af de krav, som bliver gennemgået, i større eller mindre grad er fejlbehæftet, og de virksomhederne har ikke selv været bevidst om det.

Dog er det enormt vigtig, at fejlene bliver fundet og rettet. Udover at det er ulovligt at inddrive krav, der ikke er opgjort korrekt, kan det medføre, at der bliver indberettet forkerte renter til SKAT, hvilket er strafbart. Endelig vil fejl i opgørelser af krav ikke leve op til virksomheders egne krav til compliance og etik.

Læs også: Forkert opgjorte gældssager ender i kælderen

Komplicerede krav

Vi ved fra erfaring, at når kravene bliver ældre, kan fejlene forgrene sig ud af andre dele af kravet og efterfølgende gøre det mere kompliceret at opgøre kravet korrekt.

Spørger man Daniel Laursen, påpeger han, at hans team har været effektive til at lokalisere fejlene og rette op på det: ”Vi har god erfaring med at undersøge kravene meget nøje og finder stort set altid nogle ting som skal rettes. Oftest ligger problematikken i, at renterne i kravet simpelthen ikke har været adskilt korrekt”.

Læs også: Skal vi ikke forholde os til krav, som er opgjort forkert?

Fordi ordentlighed og kvalitet er helt essentielt for os, arbejder vores team ud fra manuelle processer og gør ikke brug af automatiserede datamodeller. Når man arbejder med genberegning af misligholdte krav, vil det være for risikabelt udelukkende at stole på datamodeller. Den manuelle tilgang gør i sidste ende, at Lowell kan afdække din risiko ved at garantere korrekt behandling af kravene. Med garantien giver vi også en forsikring på kvaliteten af kravet. Dette er en forsikring, som vi kan stå inde for.

Kontakt os hvis du vil vide mere om vores genberegnings-tjeneste. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og holde dig opdateret på, hvad der rører sig.

;