helmik. 28, 2022

Skal vi ikke forholde os til krav, som er opgjort forkert?

Umiddelbart lyder det simpelt at opgøre et krav korrekt, men når et krav overgår til inkasso, er der mange ting, man skal være opmærksom på. For at opgøre et inkassokrav kræver det bl.a. detaljeret indsigt i lovgivningen på området. En korrekt opgørelse af kravet er derfor en forudsætning for lovligt at kunne inddrive på et misligholdt krav.
caption

 

Da fejlbehæftede inkassokrav er noget som flere virksomheder er bekendt med, har vi hos Lowell oplevet en større efterspørgsel på at få genberegnet kravene. ”Vi oplever flere og flere som retter henvendelse vedr. deres inkassokrav, fordi de er i tvivl om, hvorvidt de er opgjort korrekt” fortæller Daniel Laursen, ansvarlig for genberegnings-projektet hos Lowell Danmark.

Det vigtige i forarbejdet

Vi ser ofte, at processen og forarbejdet med at opgøre krav ikke er opdateret hos alle virksomheder, da mange hviler på metoden ’som man altid har brugt’.

Men udviklingen af kreditmarkedet over de sidste 40 år har gjort, at man samtidig også er nødt til at genoverveje sine metoder. Ansvaret, for at et krav er opgjort korrekt, ligger i sidste ende hos kreditor, og det er et vigtigt ansvar.

Generelt er det Lowells opfattelse, at vi skal eftertænke alle skridt, der finder sted ifm. behandling af misligholdte fordringer. Der kan være fejl flere steder - også fejl, som er juridisk rigtige, men etisk forkerte.

Eksempel: En stævning kan være udtaget på baggrund af et ubevilliget overtræk på en kassekredit eller grundkonto hos en debitor. Omkostninger (retsafgift) for at få sagen behandlet ved domstolene hæves fra kontoen, hvorefter restkravet mod kunden opgøres. Hvis retten afsiger en udeblivelsesdom, hvor kreditor pålægges omkostninger, kan der være en risiko for, at kreditor får tilkendt dobbelt omkostningsbeløb.

Læs også: Etik i inkasso - Finansmarkedet hvilker på tillid og etik

Altså ser vi ikke kun processer ved de enkelte virksomheder, som burde genovervejes, men samtidig også fremgangsmåder ved de retslige skridt, som i princippet kan være juridisk rigtige, men etisk forkerte. Dette går i sidste ende ud over de gældsramte.

Hvor god er du til at besøge eksisterende processer?

Inkasso og gældsinddrivelse er for mange virksomheder et underprioriteret område. Som Danmarks førende Credit Management selskab vil vi gerne udfordre de eksisterende processer i opgørelsen af misligholdte krav.

Bliver opgørelserne lavet manuelt? Hvis ja, hvad er så garantien for, at de manuelle opgørelser bliver udført korrekt? Skal andre dele af processen eftertænkes, og hvordan føres der kontrol hermed?

Læs også: En væsentlig del af de gældssager vi undersøger, er fejlbehæftet

Hos Lowell ved vi, at ét dårligt led i ens eksisterende processer vil ramme resten af værdikæden - deriblandt virksomhedens omdømme som en af de væsentligste faktorer.

Lowells Genberegnings-tjeneste

Med mange års erfaring indenfor opgørelse af misligholdte krav tilbyder vi hos Lowell en genberegningsmodel, der kan kvalitetssikre de krav, der inddrives på.

Genberegning af dine krav vil foregå i et professionelt setup, hvor der er tæt kontakt med dig som kunde. Det betyder, at der er en tydelig governancestruktur, rapportering af genberegningen og løbende risikovurdering.

Vores team med specialisering i genberegning af misligholdte krav kigger hovedsageligt på fundamenterne i kravet, hvilket indebærer domme, betalingspåkrav, forlig og skyldnererklæringer.

Læs også: Forkert opgjorte gældssager ender i kælderen

Fordi ordentlighed og kvalitet er helt essentielt for os, arbejder vores team ud fra manuelle processer og gør ikke brug af automatiserede datamodeller. Når man arbejder med genberegning af misligholdte krav, er det for risikabelt udelukkende at stole på datamodeller. Den manuelle tilgang gør i sidste ende, at Lowell kan afdække din risiko ved at garantere korrekt behandling af kravene. Med garantien giver vi også en forsikring på kvaliteten af kravet, og denne forsikring kan vi stå inde for.

Prøv vores genberegnings-tjeneste helt uforpligtende og gratis.

;