jouluk. 7, 2020

Kvalitetssikring - en kernekompetence hos Lowell

Overblik, krav på dokumentation og dialog med kunder. Det er nogle af de vigtigste elementer, som udgør Lowells kvalitetsstempel når misligholdte krav skal inddrives.
caption

 

At sikre kvaliteten på misligholdte krav, har altid været en kernekompetence hos Lowell. Vi har stillet store krav til os selv for at kunne levere optimal kvalitet og korrekt inddrivelse af misligholdte krav. I praksis har man både brugt automatiserede processer med data fra kreditor samt manuelle processer med dokumentation fra kravet.

Den type af meget nøje kvalitetssikring gør, at vi hos Lowell kan inddrive misligholdte krav helt korrekt.

For at vedligeholde og optimere kvaliteten, fokuseres der nu yderligere på data fra misligholdte krav. Det gøres b.la. ved oftere at bede om dokumentation på de enkelte sager. Det skal påpeges, at vi hos Lowell som en del af den almindelige drift, altid har foretaget stikprøvekontrol hver måned for at kunne sikre korrekt dokumentation på de sager, som bliver inddrevet.

”De krav vi stiller til os selv, gør at processen kan være kompleks og tidskrævende, men gør i sidste ende at vi kan levere et top-kvalitetsprodukt.” Forklarer Daniel Laursen, Head of Backoffice hos Lowell Danmark.

At skabe overblik som en del af kvalitet

Daniel Laursen forklarer, at man I praksis sammenligner de data, man har fået fra kreditor, med hvordan kravet ser ud, hvis man oprettede det manuelt.

”De data vi får fra kreditor skulle gerne være et spejlbillede på hvordan kravet så ud, hvis vi opgjorde kravet manuelt med dokumentation. At opgøre kravet manuelt består af at splitte kravet op, kategorisere de forskellige dele af kravet, og skabe sig et overblik. Netop den proces udgør en kernekompetence i vores forretning og sikrer derved kvalitet”.

Der påpeges dog, at langt de fleste sager er korrekte, men når data bliver screenet igennem af systemer og medarbejdere, kan der godt forekomme uoverensstemmelser.

”De overensstemmelser vi ser, betyder ikke nødvendigvis at kravet er opgjort forkert, men f.eks. at forældelsen på kravet er forkert. Yderligere kan uoverensstemmelser også være grundet mangel på tilstrækkelig dokumentation fra kreditor. Hvis sagen generelt er for kompleks, tager vi fat i kunderne og gennemgår den sammen.”

Udover kvaliteten i opgørelsen af kravet er det naturligvis også vigtigt, hvordan selve inddrivelsen foregår. Hos Lowell mener vi, at processen skal foregå med åben og klar kommunikation.

”100% transparens og en åben dialog med vores kunder er nødvendigt for at sikre kvaliteten”, slutter Daniel Laursen.

Læs også: Forkert opgjorte gældssager ender i kælderen

;