Privatlivspolitik for dig som leverandør

Privatlivspolitik for dig som leverandør

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig om, hvilke af dine oplysninger der indsamles og behandles, når du er leverandør hos Lowell.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Lowell behandler og gemmer personoplysninger med det formål at identificere leverandører og repræsentanter for leverandører, håndtere kontraktforhold, administrere købsfakturaer samt kommunikation relateret til leverandørforhold.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningen:

 • Af nødvendighed for at forfølge en legitim interesse, jf. art. 6, stk. 1, litra f.
 • For at overholde en retlig forpligtelse, jf. art. 6, stk. 1, litra c.
 • Til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, jf. art. 6, stk. 1, litra b.
 • På grundlag af dit samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a.
 • Af nødvendighed, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 9, stk. 2, litra f.

Med hensyn til kontraktlige leverandørforhold er behandlingen af personoplysninger først og fremmest baseret på indgåelse og opfyldelse af en kontrakt mellem os og vores leverandører samt opfyldelse af legitime interesser. Disse legitime interesser omfatter f.eks. kommunikation og vedligeholdelse af leverandøroplysninger.


Hvilke slags personoplysninger vi behandler om dig, og hvor de stammer fra

Vi behandler kun de kategorier af personoplysninger om dig, som er nødvendige. Det kan f.eks. være

 • virksomhedsoplysninger
 • kontaktoplysninger,
 • CVR-nummer,
 • jobtitel i virksomheden.

Oplysningerne stammer bla. fra

 • firmaet du repræsenterer,
 • en kontaktperson, som repræsenterer firmaet herunder dig,
 • registre indeholdende virksomhedsoplysninger herunder CVR-registeret,

Hvem vi videregiver dine oplysninger til

Lowell kan videregive personoplysninger om leverandører og leverandørers repræsentanter til:

 • Eksterne parter såsom revisorer, auditors, operatører til administration af indkøbsfakturaer, post- og printleverandører, rådgivere, kommunikations- og it-tjenesteudbydere.
 • Leverandørvirksomheden kontaktpersonen repræsenterer
 • Kontaktpersonen
 • Andre virksomheder i Lowell Koncernen
 • Forsikringsselskaber
 • Investorer og deres rådgivere f.eks. med henblik på audits og forhandlinger
 • Andre tredjeparter og deres rådgivere f.eks. med henblik på salg, overdragelse eller fusion.

Overførsel af dine personoplysninger til modtagere i tredjelande

Som udgangspunkt overføres dine personoplysninger ikke til tredjelande, som er lande udenfor EU / EØS som f.eks. USA.

Dog kan enkelte af vores leverandører, selskaber i Lowell Koncernen, investorer samt andre tredjeparter, som har adgang til personoplysninger være placeret udenfor EU / EØS såsom UK og USA. En sådan overførsel af personoplysninger kan alene finde sted, hvis EU Kommissionen har besluttet, at det pågældende land har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, passende sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af personoplysninger såsom standard kontraktbestemmelser (EU-model-clauses) og bindende virksomhedsregler (BCR), eller der er tale om en undtagelse såsom opfyldelse af kontrakt eller for at gøre et juridisk krav gældende.


Hvordan vi opbevarer dine personoplysninger

Lowell opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Lowell at opbevare oplysningerne.


Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os - se kontaktoplysninger under fanen Generelt.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

;