Generel privatlivspolitik

Generel privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig om, hvilke af dine oplysninger der indsamles og behandles af Lowell.

Fra den 25. maj 2018 har det med EU’s nye regler for behandling af personoplysninger (GDPR) været et krav, at vi informerer dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved den måde vi gør det på, og denne privatlivspolitik har derfor til formål at informere dig om, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

Som uafhængig ekspert inden for credit management har Lowell til formål at fungere som mellemled mellem virksomheder og forbrugere, således at du som virksomhed modtager den berettigede betaling og du som forbruger modtager den fornødne hjælp til at blive gældfri. Til dette formål tilbyder Lowell forskellige løsninger, så som Information Services, Påmindelse og Inkasso samt Gældskøb.

Når vi behandler personoplysninger, er vi som udgangspunkt dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget af og om dig. I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du møder os som kunde, leverandør, samarbejdspartner eller jobansøger.

Dette kan du læse mere om under hver fane, alt efter om du

  • skylder penge til os,
  • er kunde og samarbejdspartner,
  • er leverandør,
  • er ansøger.

Har du spørgsmål til behandlingen af din sag eller øvrige spørgsmål i forbindelse med behandlingen af personoplysninger hos Lowell, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vores kontaktoplysninger er følgende:

Lowell Danmark A/S

CVR.nr. 18457970,

Langmarksvej 57 D,

8700 Horsens

Tlf. 76 28 28 28

E-mail: mail.dk@lowell.com

Har du i forbindelse med en ansættelsesproces spørgsmål til behandlingen af din ansøgning, indsigelser eller øvrige henvendelser i relation til ansættelsesprocessen og forekomsten af automatiske afgørelser, kan du ligeledes kontakte os på følgende e-mail: hr.nordics@lowell.com   

Udover at informere dig om behandlingen af dine personoplysninger, har du iht. Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, når Lowell som dataansvarlig behandler dine personoplysninger:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning (Retten til at blive glemt)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning

Du har visse tilfælde også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

For at gøre brug af dine rettigheder skal du udfylde denne formular og fremsende den til os på e-mail til dpo.denmark@lowell.com,  ringe til os på telefon 76 28 28 28 eller kontakte os pr. brev på vores adresse.

 

Hvis du er utilfreds med Lowells behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet,

Carl Jacobsens Vej 35,

2500 Valby.

 

Hvis du er utilfreds med Lowells behandling af din sag uden at dette alene er relateret til vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Politiet, Midt- og Vestjyllands politi,

Politiets Administrative Center,

Att: Tilladelser,

Postboks 1088,

7500 Holstebro.

 

 

Revideret februar 2022

 

;