Privatlivspolitik for dig som kunde og samarbejdspartner

Privatlivspolitik for dig som kunde og samarbejdspartner

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig om, hvilke af dine oplysninger der indsamles og behandles, når du er kunde og samarbejdspartner hos Lowell.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler og gemmer personoplysninger med det formål at identificere kunder og repræsentanter for kunder, håndtere kontraktforhold, kontakt og kommunikation relateret til kunderelationer, rapportering og identifikation af brugere af vores online- og ekstranettjenester.

Vi behandler også personoplysninger såsom oplysninger vedrørende kontaktpersoner for at sælge og markedsføre vores tjenester beregnet til virksomheder og til marketingformål.

Med hensyn til kontraktlige forhold er behandlingen af ​​personoplysninger baseret på, indgåelse og opfyldelse af en kontrakt mellem os og vores kunder og samarbejdspartnere samt opfyldelse af legitime interesser forbundet hermed. Disse legitime interesser omfatter bl.a. kommunikation og direkte markedsføring rettet mod erhvervskunder.

Vi behandler desuden personoplysninger for at opfylde vores lovbestemte forpligtelser, der for eksempel er relateret til at identificere kunder og forhindre hvidvask af penge.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningen:

 • Af nødvendighed for at forfølge en legitim interesse, jf. art. 6, stk. 1, litra f.
 • For at overholde en retlig forpligtelse, jf. art. 6, stk. 1, litra c. Til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, jf. art. 6, stk. 1, litra b.
 • På grundlag af samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a.
 • Af nødvendighed, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 9, stk. 2, litra f.

Hvilke slags personoplysninger vi behandler om dig, og hvor de stammer fra

Vi behandler kun de kategorier af personoplysninger om dig, som er nødvendige. Det kan f.eks. være

 • virksomhedsoplysninger
 • kontaktoplysninger,
 • CVR-nummer,
 • jobtitel i virksomheden.

Oplysningerne stammer bl.a. fra

 • firmaet du repræsenterer,
 • en kontaktperson som repræsenterer firmaet herunder dig,
 • registre indeholdende virksomhedsoplysninger herunder CVR-registeret,
 • marketingvirksomheder

Du har ingen forpligtelse baseret på lovgivningen eller samarbejdsaftalen til at afgive personoplysninger. Enhver manglende levering af de anmodede data kan dog betyde, at du ikke kan bruge alle vores tjenester, eller at du ikke får information om vores tjenester.


Hvem vi videregiver dine oplysninger til

Lowell kan videregive personoplysninger om leverandører og leverandørers repræsentanter til:

 • Eksterne parter såsom revisorer, auditors, operatører til administration af indkøbsfakturaer, post- og printleverandører, rådgivere, kommunikations- marketings- og it-tjenesteudbydere.
 • Leverandørvirksomheden kontaktpersonen repræsenterer
 • Kontaktpersonen
 • Andre virksomheder i Lowell Koncernen
 • Forsikringsselskaber
 • Investorer og deres rådgivere f.eks. med henblik på audits og forhandlinger
 • Andre tredjeparter og deres rådgivere f.eks. med henblik på salg, overdragelse eller fusion.

Overførsel af dine personoplysninger til modtagere i tredjelande

Som udgangspunkt overføres dine personoplysninger ikke til tredjelande, som er lande udenfor EU / EØS så som f.eks. USA.

Dog kan det i visse tilfælde være nødvendigt at overføre dine personoplysninger til nogle af vores leverandører, som har adgang til personoplysninger i forbindelse med den kontrakt der er indgået med dem og som kan være placeret udenfor EU / EØS så som UK og USA. Dette kan desuden være tilfældet ved overførsel af personoplysninger internt i Lowell Koncernen, til investorer og andre tredjeparter samt deres rådgivere. En sådan overførsel af personoplysninger kan alene finde sted, hvis EU Kommissionen har besluttet, at det pågældende land har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, passende sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af personoplysninger såsom standard kontraktbestemmelser (EU-model-clauses) og bindende virksomhedsregler (BCR), eller der er tale om en undtagelse såsom opfyldelse af kontrakt eller for at gøre et juridisk krav gældende.


Hvordan vi opbevarer dine personoplysninger

Lowell opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Lowell at opbevare oplysningerne.


Retten til at trække dit samtykke tilbage

I visse situationer behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. I dette tilfælde har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os - se kontaktoplysninger under fanen Generelt.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

;