Privatlivspolitik for dig som ansøger

Privatlivspolitik for dig som ansøger

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig om, hvilke af dine oplysninger der indsamles og behandles, når du søger job hos Lowell.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Lowell indsamler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle din ansøgning.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningen:

  • Dine almindelige personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a-f.
  • Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b og f.
  • Der behandles almindelige og særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) efter databeskyttelseslovens § 12.
  • Oplysninger om CPR-nummer behandles efter databeskyttelseslovens § 11, og oplysninger om strafbare forhold behandles efter databeskyttelseslovens § 8.

Hvilke slags personoplysninger vi behandler om dig, og hvor de stammer fra

Vi behandler kun de kategorier af personoplysninger om dig, som er nødvendige. Det kan f.eks. være

  • Identifikationsoplysninger herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer
  • For visse stillinger CPR-nr.
  • For visse stillinger straffeattest
  • For visse stillinger økonomiske oplysninger

Dette omfatter således både almindelige og særlige kategorier af personoplysninger.

Automatiseret beslutningsproces

Vi bruger en automatiseret beslutningsproces i forbindelse med nogle rekrutteringer. I disse situationer inkluderer rekruttering spørgsmål, som vi beder dig om at besvare, når du indsender din ansøgning. Formålet med spørgsmålene er at finde ud af, om din ansøgning skal tages med videre til næste fase af ansættelsesprocessen. Den automatiserede beslutningsproces bruger de svar, du leverer under ansøgningsprocessen, til at afgøre, om du opfylder minimumskravene til det aktuelle job hos Lowell.

En automatiseret beslutningsproces er vigtig for at vælge den rette kandidat og hjælper os med at sikre, at vores beslutninger er hurtige, retfærdige, effektive og præcise baseret på de oplysninger, du giver os. Vi spørger om ting, der er relevante for jobbet og ansættelsen hos Lowell.

Hvis vi vælger ikke at tage dig i betragtning til jobbet, baseret på de svar du giver i forbindelse med din ansøgning, har du ret til at bede os om at gennemgå den automatiske beslutning, vi har taget, på baggrund af dine svar.

Kontrol

Når vi ansætter medarbejdere, der får adgang til vores debitorsystem eller til bagvedliggende databaser i forbindelse med deres arbejde, kontrollerer vi dem både i vores eget debitorsystem og i relevante eksterne databaser som f.eks. RKI og Debitorregistret. Medarbejdere, der ikke får nogen af de nævnte adgange kontrolleres kun i vores eget debitorsystem. Kontrollen foretages kun ved kandidater, som vi tilbyder ansættelse, så vi kontrollerer så få som muligt.

Kontrollen foretages af en betroet medarbejder, og når kontrollen er bestået i vores HR-system, slettes alle mails og øvrige dokumenter i forbindelse hermed.


Hvem vi videregiver dine oplysninger til

Lowell behandler alle dine oplysninger sikkert og fortroligt og videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger. Det er dog i visse situationer nødvendigt for os at videregive dine informationer for at kunne administrere din ansøgning eller overholde lovgivningen i øvrigt. Dine oplysninger kan derfor f.eks. blive videregivet internt i Lowell koncernen. Desuden kan dine personoplysninger blive delt med eksterne parter såsom IT-leverandører.


Overførsel af dine personoplysninger til modtagere i tredjelande

Som udgangspunkt overføres dine personoplysninger ikke til tredjelande, som er lande udenfor EU / EØS som f.eks. USA.

Dog kan nogle af vores leverandører, som har adgang til personoplysninger i forbindelse med den kontrakt der er indgået med dem, være placeret udenfor EU / EØS såsom UK og USA. En sådan overførsel af personoplysninger kan alene finde sted, hvis EU Kommissionen har besluttet, at det pågældende land har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, passende sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af personoplysninger såsom standard kontraktbestemmelser (EU-model-clauses) og bindende virksomhedsregler (BCR), eller der er tale om en undtagelse såsom opfyldelse af kontrakt eller for at gøre et juridisk krav gældende.


Hvordan vi opbevarer dine personoplysninger

Lowell opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Lowell at opbevare oplysningerne jf. gældende lovgivning, Det betyder, at Lowell som hovedregel opbevarer dine identificerbare personoplysninger i vores system 12 måneder, såfremt du ikke har fået stillingen.  


Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os - se kontaktoplysninger under fanen Generelt.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

;