tammik. 27, 2022

Forkert opgjorte gældssager ender i kælderen

Umiddelbart lyder det simpelt at opgøre et krav korrekt, men når et krav overgår til inkasso, er der mange ting, man skal være opmærksom på. For at opgøre et inkassokrav kræver det bl.a. detaljeret indsigt i lovgivningen på området. En korrekt opgørelse af kravet er derfor en forudsætning for lovligt at kunne inddrive på et misligholdt krav.
caption

 

Da fejlbehæftede inkassokrav er noget som flere virksomheder er bekendt med, har vi hos Lowell oplevet en større efterspørgsel på at få genberegnet kravene. ”Vi oplever flere og flere som retter henvendelse vedr. deres inkassokrav, fordi de er i tvivl om, hvorvidt de er opgjort korrekt” fortæller Daniel Laursen, ansvarlig for genberegnings-projektet hos Lowell Danmark.

Hvorfor er så mange misligholdte gældssager opgjort forkert?

En af årsagerne skyldes, at nogle krav i dag er oppe imod 40 år gamle, og det øger kompleksiteten, når man skal kigge nærmere på, hvordan de er blevet behandlet og opgjort igennem tiden. Samtidig har det lovgivningsmæssige grundlag for mange af kravene også ændret sig siden de blev oprettet, hvilket kan besværliggøre opgørelsen i dag. Derudover ser vi hos Lowell også mange forskellige fremgangsmåder for opgørelsen af et krav på tværs af branchen, hvilket komplicerer praksissen yderligere.

Hos Lowell er vi ledende aktører indenfor Credit Management, og vi besidder derfor omfattende viden om markedet. Vi ser tydelige tendenser for mange aktører på kreditmarkedet og ved, at der specielt er tre områder for private aktører, der vil blive påvirket af forkert beregnede gældsfordringer.

Omdømme

Finanssektorens fokus på misligholdte gældssager og opgørelserne af dem gør, at virksomhedernes omdømme kan blive udfordret. Det ses klart på et eksisterende finansmarked, hvor selv den mindste fejl der påvirker forbrugeren kan have stor effekt på virksomhedernes omdømme - specielt når det kommer til praksis for gældsinddrivelse. Og som de fleste aktører i finanssektoren i dag kan nikke genkendende til, har omdømme meget stor betydning for, hvordan ens kundeloyalitet udvikler sig.

Læs også: Skal vi ikke forholde os til krav, som er opgjort forkert?

Compliance

Et konstant skiftende marked gør også, at vi må genoverveje vores måde at være ’compliant’ på. Vi ser, at praksissen for opgørelsen af et krav kan variere meget på tværs af finanssektoren, og med så forskellige praksisser er vi nødt til at spørge os selv, ’hvor skal niveauet være?’. Forskellige praksisser betyder nemlig forskellige opfattelser af, hvordan man er compliant på finansmarkedet. I sidste ende, handler det om, at debitors krav er opgjort korrekt, og derfor er det nødvendigt at stille spørgsmålstegn ved opgørelsen af et krav, i stedet for at hvile på måden som ’man altid har gjort’.

Læs også: Kvalitetssikring en kernekompetence hos Lowell

Ressourcer

Hos Lowell ved vi, at opgørelsen af komplekse krav kan være tidskrævende og kan tage fokus fra andre kerneområder i ens virksomhed. Netop derfor kan det for mange virke tiltalende at lade kravene ligge gemt væk i kælderen, da en genberegning af opgørelsen simpelthen er for uoverskuelig, og man samtidig har mangel på ressourcer til at løse opgaven. Vi ved dog af erfaring, at dét at få ryddet op i misligholdte krav og få dem opgjort korrekt kan betale sig for alle parter. Som virksomhed får man ved indfrielsen af gamle gældssager frigjort ny kapital til ens virksomhed, og som forbruger får man endelig muligheden for at blive gældfri.

Vi kan tilbyde dig en række forskellige løsningsmodeller, som alle kan være behjælpelige med at kigge gamle gældssager igennem og få dem genberegnet på en måde, som både sikrer jeres omdømme, arbejde med compliance og samtidig frigør ressourcer i virksomheden, som kan bruges på jeres kernekompetencer i stedet.

Test vores genberegnings-tjeneste helt uforpligtende og gratis.

;