Advarsel

Vi oplever desværre for tiden, at svindlere udsender tekstbeskeder (SMS), der udgiver sig for at være Lowell. Hvis du er usikker på, om SMS'en er fra os, bør du logge ind på Mit Lowell med MitID/NemID og tjekke.

Vær også opmærksom på personer som kontakter virksomheder og prøver at sælge inkasso-abonnementer i Lowells navn. Der er også eksempler på, at de efterfølgende sender en faktura med Lowells navn på. Vi sælger ikke den type abonnementsløsninger og henvendelserne har intet med os at gøre.

X
Hero image

Vi skal turde tale åbent om gæld

At have gæld kan have stor indflydelse på et menneskes mentale helbred og velbefindende. At tale mere åbent om gæld kan være med til at fjerne stigmatiseringen omkring problemet.

Bekymringer om gæld kan føre til stress, angst og depression, især hvis man holder bekymringerne for sig selv og ikke taler med venner eller familie. Følelser af forlegenhed og skam kan gøre det ubehageligt at tale om gæld og forhindre os i at søge hjælp og finde løsninger.

Ifølge Beatrice Widmark, adfærdsvidenskabelig rådgiver hos innovations- og konsulentvirksomheden Whateverland, skyldes følelsen af skam, der ofte er forbundet med at have gæld, fordomme. Vi har ofte en tendens til at tro, at gældsatte mennesker på en eller anden måde har fejlet, mangler selvkontrol og har dårlige økonomiske færdigheder. I mange tilfælde er det dog eksterne faktorer såsom skilsmisse, arbejdsløshed eller sygdom, der kan føre til, at nogen får gæld.

- Alle mennesker kan falde i en gældsfælde og havne i en situation, der er ude af deres kontrol. Især nu, hvor vi befinder os midt i en krise med stigende leveomkostninger, kæmper mange for at få enderne til at mødes. Generelt er penge og personlig økonomi et meget følelsesbetonet emne, som vi ikke har det godt med at tale om. Og gæld er et særligt tabubelagt emne i samfundet, siger Beatrice Widmark.


Ifølge Beatrice Widmark kan alle falde i en gældsfælde, og hvis man gør, er det vigtigt, at man taler om det.

Unge udgør den største risikogruppe
Beatrice Widmark henviser til undersøgelser, hvori folk beskriver, at de har fået det meget bedre, efter at de er begyndt at tale om deres gæld med deres nærmeste. At møde andre mennesker i samme situation og indse at man ikke er alene kan også afhjælpe gældsrelateret stress.

 

Vores økonomiske velbefindende - dvs. vores følelse af sikkerhed og kontrol over vores personlige økonomi - lider, når vi stresser over penge.

Selv personer med en relativt lav gæld kan opleve stress, hvis de ikke føler, at de har kontrol over deres økonomi. Gæld forekommer på alle indkomstniveauer og blandt mennesker i forskellige faser af deres liv, påpeger Beatrice Widmark.

Hvis man tager udgangspunkt i, at folk på tværs af alle aldersgrupper stifter gæld, ser Beatrice Widmark især unge mennesker som værende i den største risikogruppe, da det er så nemt at tage online forbrugslån og udskyde betalinger på sine køb. Dette synspunkt deles af Marit Olsen, finansiel rådgiver hos Lowell i Norge. Hun har set konsekvenserne og er bekymret for den generelle forståelse af økonomi blandt unge mennesker.

- Der er en mærkbar mangel på forståelse af grundlæggende økonomiske begreber. Når yngre mennesker ringer til os, kan jeg bruge en del tid på at forklare, hvordan gæld og renter fungerer. Nogle er virkelig overraskede over, at gælden er steget, selvom hovedkravet oprindeligt var lavere, siger Marit Olsen.

Hun har også set en klar stigning i tilfælde, hvor folk tager kontakt, fordi deres økonomi er blevet forværret på grund af en vanskelig økonomisk situation og øgede leveomkostninger. Stigende elregninger, madudgifter og renter har ramt dem hårdest, som i forvejen befinder sig i en stram økonomisk situation, men også folk, som aldrig før har haft med inkasso at gøre.

Hav modet til at søge hjælp
Efter at have arbejdet i sundhedssektoren i næsten 30 år, før hun kom til Lowell, siger Marit Olsen, at hun har førstehåndserfaring med, hvordan gæld og dårlig økonomi kan påvirke den enkeltes mentale helbred. Disse kan igen føre til fysiske helbredsproblemer.

- Jeg har set tilfælde, hvor økonomiske- og uløste problemer har ført til brud af parforhold, og som konsekvens har påvirket forældres evne til at kunne forsørge deres børn. Hvis ikke der gøres noget for at tackle gælden - for eksempel ved at kontakte kreditor og undersøge muligheden for at ændre sin afdragsordning - kan det føre til en eskalerende gældsspiral, siger Marit Olsen.

 

Mange kunder indrømmer, at de først var bange for at kontakte os, men at de fik det bedre efter at have talt med nogen og fået råd i en krævende situation.

Når man møder mennesker, der befinder sig i en følelsesmæssig tilstand og udtrykker følelser af stress og depression på grund af deres gældssituation, så er det vigtigste at være en god lytter, imødekommende, forstående og empatisk siger Marit Olsen.

- Mange kunder indrømmer, at de først var bange for at kontakte os, men at de fik det bedre efter at have talt med nogen og fået råd i en krævende situation. Som rådgiver, ægtefælle og mor er det ikke svært at møde mennesker med medfølelse. Jeg takker ofte kunder for at tage skridtet til at kontakte os, og jeg opfordrer alle med gæld til at bede om hjælp - uanset om det er fra deres nærmeste, kreditor eller bank.


Når yngre mennesker ringer til os, kan jeg bruge en del tid på at forklare, hvordan gæld og renter fungerer. Nogle er virkelig overraskede over, at gælden er steget, selvom hovedkravet oprindeligt var lavere, siger Marit Olsen

Tag affære og del dine erfaringer
Hvordan skal man begynde at løse en gældssituation, der giver psykiske problemer? Marit Olsen siger, at det vigtigste er ikke at benægte og skjule gælden. Skamfølelse kan få folk til at holde op med at åbne og læse inkassobreve og e-mails, hvilket kun får gælden til at stige. Det er aldrig for sent at søge hjælp.

 

Mange er bange for at søge hjælp og ved ikke, at der som regel er forskellige muligheder for at forhandle om tilbagebetaling af lån.

Beatrice Widmark mener, at man skal undgå at gå i panik og i stedet forsøge at bevare roen og analysere situationen: Hvilken slags gæld har man, og hvilken skal man prioritere og begynde at betale af på først?

- En af de største risici er, at folk bliver lidt handlingslammede og ikke ved, hvor de skal starte. De føler måske, at deres situation er uløselig og udskyder derfor at gøre noget ved det. Mange er bange for at søge hjælp og ved ikke, at der som regel er forskellige muligheder for at forhandle om tilbagebetaling af lån. Der findes også masser af professionel hjælp både praktiske råd og følelsesmæssig støtte, siger Beatrice Widmark og tilføjer, at det naturligvis er tilrådeligt at være proaktiv og skabe et sikkerhedsnet og en økonomisk buffer til nødsituationer, allerede inden de bliver værre.

- En anden ting er ikke at glemme en fremtidsorienteret tankegang, da det er let at blive hængende i den nuværende situation. Det er vigtigt stadig at have mål og drømme, som kan motivere dig til at betale din gæld, siger Beatrice Widmark.

Hun overvejer måder at fjerne det negative stigma, der er forbundet med at have gæld og håber, at diskussionen om økonomisk sundhed og velvære vil følge samme vej som offentlige diskussioner om mental sundhed generelt. Der er brug for, at offentlige personer går forrest og deler deres erfaringer.

- I Sverige er der sket et ret hurtigt skift i løbet af det seneste årti, hvor f.eks. kendte har åbnet op om deres bekymringer og depressioner. Det er til dels med til at gøre emnet mere normativt og give støtte fra ligesindede. Emnerne gæld og økonomiske vanskeligheder er allerede blevet bragt mere på banen, især efter pandemien og krisen vedrørende leveomkostningerne, så der er nu et klart momentum for at fortsætte med at diskutere emnet, konkluderer Beatrice Widmark.