elok. 1, 2022

Sådan forvandler du kredittab til omsætning

Kredittab kan påvirke alle virksomheder og deres solvens. En gennemtænkt kreditstyring hjælper dig med at omsætte kredittab til likviditet.
caption

 

Salg af fordringer er en langsigtet strategi, der bidrager til at arbejde proaktivt, forbedre din virksomheds resultater og samtidig vedligeholde dine kunderelationer. For at nå i mål, bør strategien indebære, at du sælger dine forfaldne fordringer til en virksomhed, der er specialiseret i kreditstyring.

Fordelene ved at sælge fordringer
Når du sælger dine fordringer til et credit management selskab, øger du den økonomiske forudsigelighed i forhold til kredittab og Cash flow. Dermed afvikler du usikre fordringer, der ellers ville føre til kredittab. Salget af fordringer påvirker også virksomhedens regnskab, styrker dit Cash flow og frigør likviditet til investeringer. Har virksomheden du sælger fordringerne til et godt omdømme, tilbyder de også god service til dine slutkunder, f.eks. forskellige afdragsmuligheder. Alt sammen for at dine kunder i sidste ende skal få en positiv oplevelse af din virksomhed.

Når du sælger fordringer, er størrelsen af fakturaerne angivet i din virksomheds avance. Salg af fordringer forenkler desuden rapportering og regnskab, hvilket betyder, at din organisation kan bruge flere ressourcer indenfor økonomistyring til mere produktivt arbejde.

Hvornår bør man sælge sine fordringer?
Salg af fordringer er ofte afslutningen på en inddrivelsesproces, der begyndte med en beslutning om kreditgivning og ender med en betaling eller et salg af fordringen. Fordringen kan sælges allerede umiddelbart efter forfald eller senere. Dette er individuelt og afgøres af den enkelte virksomhed. Generelt gælder det dog, at jo tidligere forfaldne fordringer sælges, jo bedre bliver du betalt for dem.
Tilgodehavender kan sælges lejlighedsvis som ’’one off’’ eller regelmæssigt som ”forward flow”. En engangstransaktion kan f.eks. planlægges på et bestemt tidspunkt i løbet af året, hvis man ønsker at stabilisere virksomhedens balance og Cash flow. Ved regelmæssigt salg køber partneren fordringerne med aftalte intervaller, f.eks. en gang om måneden. Det giver bedre indsigt i kreditrisici og et forudsigeligt Cash flow på lang sigt.

Salg af tilgodehavender er velegnet til alle virksomheder, der beskæftiger sig med kreditsalg. Især virksomheder i den finansielle sektor håndterer ofte større fordringer, og de sælger derfor aktivt deres fordringer. Håndtering af kredittab er så vigtig en del af virksomheders risikostyring. Og her kan alle fordringer kan sælges uanset størrelse.

Salg af tilgodehavender gavner både dig og din kunde
Selvom tilgodehavender fra et salg genererer lidt mindre værdi sammenlignet med en direkte betaling, reducerer salget stadig kredittab. Derudover er det en smart måde at sikre tryghed og god service til dine kunder.

Professionelle credit management selskaber værner om relationen mellem dig og dine kunder. Ofte vil den rette samarbejdspartner kunne støtte slutkunden i at betale deres gæld tilbage ved fx at forlænge betalingsfrister eller lave individuelle betalingsplaner. Formålet med inkasso via tredjepart er, at din kunde skal kunne betale sin gæld af på en fleksibel måde, og at forholdet mellem dig og din kunde bevares.

;