toukok. 3, 2022

Sælg din misligholdte gældsportefølje til Lowell

Flere virksomheder på finansmarkedet i Danmark ligger inde med porteføljer af misligholdt gæld, som der ikke blive inddrevet på. Årsagen kan skyldes, at flere af kravene er opgjort forkert, eller at der ganske enkelt ikke er ressourcer til at inddrive den misligholdte gæld.
caption

 

Hos Lowell har vi mange års erfaring med administrering og inddrivelse af misligholdte fordringer. Derfor tilbyder vi at købe porteføljer af forfaldne gældskrav og hjælpe med at omsætte kredittab til indtægt i stedet.

Fordel for alle parter
At sælge dine misligholdte fordringer betyder først og fremmest et forbedret Cash flow. Ved salg af din gældsportefølje kan du frigøre kapital og styrke dit cash flow, hvilket ikke kun betyder en forbedret balance, men også at flere ressourcer kan bruges fokuseret på kernekompetencer. Når du sælger dine misligholdte fordringer, bliver dine kunder overdraget til Lowells sagsbehandling. Da vores team er specialiserede i at håndtere sårbare kunder og lave ordentlige afdragsordninger som gavner alle partner, vil det i sidste ende betyde, at du kan sikre dit gode forhold til kunden og videreføre kunderelation.

Læs også: Ny platform skaber bedre Cash flow for Lowells kunder

Stor erfaring med opkøb af porteføljer
Når du sælger din gældsportefølje til os, kan du være sikker på at processen, overdragelse og behandling af debitorerne altid følger god inkassoskik. Lowell har mange års erfaring inden for opkøb af misligholdte porteføljer. Alene i 2021 overtog Lowell to større porteføljer fra Bank Norwegian bestående af knap 20.000 misligholdte krav.

Læs også: Lowell Danmark foretager det største køb af misligholdte lån nogensinde i Norden

Lowells administrations- og købsmodel
Ved overtagelse af din misligholdte portefølje kan vi gøre brug af en model, hvor fordringer indledningsvis administreres af Lowell på vegne af kunden, og hvor den juridiske overdragelse først sker senere, når det juridiske grundlag er til stede. Dette er også kendt som Lowells administrations- og købsmodel.


Du som sælger får betaling for dine fordringer med det samme og dermed frigivet likviditet. Aftalen kan laves på en af følgende måder:
• One-off: alle fordringer i porteføljen bliver overdraget på én gang
• Forward flow: fordringerne sælges månedligt til Lowell i hele kontraktperioden

Lowells administrations- og købsmodel er privat i praksis (Finanstilsynets afgørelse af 6. maj 2015) og godkendt i respons fra Gorrissen Federspiel Advokatfirma.

Læs mere om vores forskellige løsningsmodeller her, eller kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at få et stærkere Cash flow frigøre din kapital.

;