jouluk. 1, 2021

Ny platform skaber bedre Cash flow for Lowells kunder

Et samarbejde med digitaliseringsvirksomheden Mobile People gør det muligt at levere endnu bedre betalingsløsninger. Det vil have positivt effekt på Cash flowet hos Lowells kunder, og samtidig vil færre forbrugere opleve retslige handlinger.
caption

 

En udvidelse af den eksisterende betalingsplatform på selvbetjeningsportalen ’Mit Lowell’ giver nu mulighed for at sende data i realtid mellem Mit Lowell og Lowells inddrivelsessystem. Det sker ifm. at DIBS´s nuværende platform, D2, udfases og derfor skal erstattes af deres nyeste platform, Nets Easy. I den forbindelse har vi hos Lowell udnyttet muligheden til at udvide vores betalingsløsninger og lave nye integreringer til vores systemer.

Den nye aftale betyder, at Lowell fremadrettet vil samarbejde med digitaliseringsvirksomheden Mobile People, som kan understøtte Lowell i at levere hurtigere og bedre betalingsløsninger for forbrugerne.

Straksbetalinger giver bedre Cash flow og bedre sagsbehandling

Udover at integreringen af den nye platform giver et visuelt flottere design og bedre brugervenlighed, så gør systemet det også muligt for forbrugere at lave straksbetalinger. Indtil nu har det kun været muligt for en forbruger at afvikle gæld ved aktivt selv at tilgå Mit Lowell på Lowell.dk eller ved at få tilsendt et girokort. Straksbetalingerne gør, at forbrugeren nu har mulighed for at indbetale til gældsafvikling direkte fra en SMS eller E-mail, som kan gennemføres mens Lowells rådgivere har forbrugeren i røret.

Disse nye og direkte straksbetalinger er estimeret til at ville påvirke 30-50% af indbetalingerne, som Lowell modtager. Det betyder, at Lowells kunder får et mere effektivt Cash flow, da forbrugerne nu har bedre mulighed for at indbetale til gældsafvikling. Samtidig betyder straksbetalingen også en mere effektiv sagsbehandling hos Lowell

Lettere at blive gældfri

Implementeringen af de nye straksbetalinger har også positiv effekt for forbrugerne. Fremadrettet vil det blive lettere og mere overskueligt for debitorerne at håndtere processen ved afvikling af gæld. Både fordi den nye platform udbyder flere betalingsmuligheder, men samtidig også fordi færre forbrugere vil opleve retslige handlinger ifm. afvikling af gæld.

Ved at forbedre digitaliseringen og mængden af automatisering, er implementeringen af det nye system et stort skridt i retning mod Lowells L23 strategi.

Integreringen af det nye system i samarbejde med Mobile People vil blive fuldt implementeret ingen udgangen af januar 2022.

 

Vil du holde dig opdateret? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

;