kesäk. 10, 2022

Robotter elsker rutiner

Robotteknologi hjælper med risikostyring, giver driftssikkerhed og frigør tid til opgaver, hvor empati og dømmekraft er nødvendig. Målet er at gøre tingene smartere.
caption

 

Robotter håndterer allerede mange rutinemæssige arbejdsopgaver hos Lowell. De forbedrer procesprogression og kan f.eks. åbne bestemte typer af e-mails, læse indholdet og videresende dem til rette vedkommende i virksomheden. De kan ligeledes opdatere data som for eksempel adresser ved at hente oplysninger og bringe dem til processoren i et mere færdigt format.

Det er ikke nødvendigvis hele arbejdsopgaver der er automatiseret, men en robot laver ofte en del af en eller anden proces. Normalt er det en ens og gentagen opgave, som kræver behandling af store mængder af data,“ siger Sanjin Cizmic, leder af Lowells Back Office. Før en proces eller en del af den kan overlades til robotten, skal processen være defineret så detaljeret som muligt. Ifølge Sanjin, har udnyttelsen af robotteknologi også forbedret Lowells interne processer og deres driftssikkerhed. ”Udnyttelsen af robotteknologi har forbedret vores interne processer og deres pålidelighed, samt frigjort mere menneskelig arbejdskapacitet.”

Robotter hjælper med risikostyring
Lovændringer, lovgivningsmæssige begrænsninger og databeskyttelsesspørgsmål ændrer regelmæssigt kreditstyringsprocesser. Det kræver et højt niveau af menneskelig kompetence at planlægge processer og at spore og forstå ændringerne. Robotteknologi, på den anden side, hjælper med at sikre, at love og regler håndhæves i automatiserede rutineopgaver.


Robotten efterligner menneskeligt rutinearbejde udført på en computer hurtigt, fejlfrit og utrætteligt.

Robotteknologi hjælper med risikostyring ved at håndhæve overholdelse af loven og andre politikker mere effektivt end før,“ siger Sanjin.
Takket være robotteknologi reduceres risikoen for menneskelige fejl i opgaver, der ikke kræver menneskelig dømmekraft. Rutineopgaver og håndtering af store mængder af data kan nemt blive kedeligt, hvilket gør, at koncentrationen nemt svigter, og der nemmere opstår fejl. Når du lærer en robot at udføre en opgave én gang, gentager den opgaven på samme måde dag efter dag. Robotten efterligner menneskeligt arbejde hurtigt, fejlfrit og utrætteligt.

Robotten skal naturligvis testes omhyggeligt, før den tages fra udvikling til produktion. Også under drift udføres aktiv kvalitetssikring,“ siger Sanjin.

Robotter frigør medarbejderes tid til mere krævende opgaver
Samtidig med at robotteknologi letter behandlingen af store mængder af data og håndtering af rutinemæssige opgaver, understreger den også værdien af menneske-genereret ekspertarbejde. Robotter genererer yderligere information og opretter f.eks. tjeklister eller forslag, men den endelige beslutningstagning overlades altid til mennesket.

Medarbejderne kan fokusere på mere krævende opgaver, såsom kundemøder, der kræver en empatisk tilgang. Når robotten udfører, for eksempel, en opgave der understøtter kundeservicearbejde, frigøres kundeservice-agentens tid til at møde mennesker.

Udnyttelsen af robotteknologi har frigjort vores kollegers tid til mere arbejde, der kræver overvejelse og empati. Målet er ikke at gøre mere, men at gøre det smartere,“ understreger Sanjin og fortsætter ”Der vil altid være situationer, der kræver følelsesmæssig intelligens og følsomme kundeservice-færdigheder, og disse skal og vil fortsat blive håndteret af mennesker.”

Det næste trin er smart automatisering

Traditionel robotteknologi, hvor en robot gentager en menneskeskabt procedure, er allerede hverdag hos Lowell. Det næste trin er implementeringen af intelligent automatisering. Intelligent automatisering er for eksempel, når en robot lærer at forstå og producere tale og skrevet tekst. Hos vores Nordiske kolleger i Sverige arbejder de allerede med en robot der har lært at læse svensk og med tiden vil denne proces også blive implementeret i resten af de nordiske lande.

Der er stadig mange processer der kan afvikles og udvikles smartere ved hjælp af automatisering og robotteknologi, men nogle opgaver, for eksempel betjening af vores kunder, vil fortsat kræve, et empatisk menneske der træffer beslutninger“ afslutter Sanjin.

Læs også: Automatisering - Frigør tid til menneskelige møder

;