aug. 28, 2019

Sådan undgår du økonomiske problemer ved brud på parforholdet

Et brud på parforholdet kan få store økonomiske konsekvenser. Ofte er kvinder taberne. Hvis du kender faldgruberne, er der større chance for, at du undgår at sidde tilbage med sorteper.
caption
Tag en samtale med din partner om jeres økonomi. Det kan skåne jer begge for en masse problemer ved et evt. brud.

 

10 tips – sådan undgår du økonomiske problemer ved brud på parforholdet:

1. Lav en samlivsaftale, hvis I ikke er gift. Her fremgår det tydeligt, hvordan bolig, bil og andre værdier skal deles ved et eventuelt brud. Dette er et skema, som I udfylder hos eksempelvis, en bank. Ved oprettelsen af en samlivskontrakt bliver du også nødt til at være tydelig på ansvarsfordelingen, hvad angår gæld, lån og forsikringer. Uden samlivskontrakt kan du risikere store økonomiske tab, fordi der ikke findes en samlivslov, der varetager dine rettigheder. Du kan tage din opsparing med dig ud af et parforhold.

2. Vær bevidst om ægteskabslovgivningen. I henhold til ægteskabsloven, er det hovedreglen om ligedeling, der gælder, hvis man er gift. Alle værdier og opsparinger, som I har skaffet sammen, skal som hovedregel deles ligeligt. Arv holdes udenfor, forudsat at den ikke er brugt. Derfor er det klogt at investere pengene, fremfor at prioritere forbrug. Nogle har desuden særeje som en del af ægtepagten. Det betyder, at dele af formuen falder udenfor ligedelingsprincippet.

3. Køb en bolig, eller køb noget sammen. Gå ikke i ”lejefælden”, hvis du betaler husleje til din partner i årevis uden at eje noget af boligen. Som udgangspunkt er det bedst, hvis I har en lige stor ejerandel, og at I begge står opført som ligeværdige ejere. På denne måde sikrer du dig økonomisk, hvis forholdet slutter, og det bliver lettere at etablere sig igen. Desuden får du din del af værdistigningen.

4. Snak om økonomien, mens I er et par. Det er meget lettere at diskutere fællesøkonomi, mens man er på god fod end efter et vanskeligt brud. Tal om, hvordan det er mest naturligt at fordele værdier og ejendele.

5. Lav en retfærdig fællesøkonomi. Undgå situationer, hvor du bruger mere af din indtægt på mad, tøj, interiør, renovering og rejser end din kæreste gør. Du får ingen kompensation for dette ved et brud. Sørg også for, at du putter penge i ting med varig værdi, som bolig, sommerhus og bil. Derudover vil det være klogt at have en fælleskonto til forbrug samt at opstille et budget, hvori I bestemmer, hvem der skal betale hvad.

6. Spar penge op, hvis du kan. Forsøg at oparbejde en buffer. Dette er guld værd, hvis du får uforudsete udgifter, for eksempel hvis du får brug for en advokat. Ekstra midler kan også betyde meget for din evne til at købe egen bolig, og få dig godt på vej efter et brud.

7. Sæt dig ind i konsekvenserne ved deltidsarbejde. Langt flere kvinder end mænd arbejder på deltid, blandt andet mens de har småbørn. Det betyder, at de får en lavere indtægt, mindre mulighed for at lægge penge til side og lavere pension. Ydermere kan det blive sværere at gå op i tid, hvis behovet opstår, eller man får nyt job. Et fuldtidsjob giver større økonomisk frihed og flere karrieremuligheder. I kan eventuelt indgå en kompensationsaftale, hvad angår dit deltidsjob.

8. Få overblik over lån og gæld. Hvor stort er jeres boliglån? Har I flere lån eller anden gæld? Hvad er renten? Er det klogt at omlægge lån? Nogle får en spand koldt vand i hovedet, når forholdet slutter, og de indser, at de har meget større gæld end forventet. Dermed har de også færre værdier at tage med sig videre. En anden grund til, at du bør følge med i tingene er, at der er penge at spare ved at samle lån, forhandle renten og omlægge lån.

9. Køb en livsforsikring. Sådan sikrer du dig ved eventuel sygdom, nedsat førlighed eller død. Hvis din partner falder bort, vil du for eksempel få udbetalt et engangsbeløb. Det gør det nemmere at tilpasse sig en ny livssituation og nedbetale gæld.

10. Skriv testamente. Hvis I ”kun” er samlevende, uden fælles børn, har din partner ikke arveret efter dig. Har I børn sammen? Også der har samlevende dårligere arverettigheder. Testamente kan for eksempel oprettes som et tillæg til samlivskontrakt.

 

 

;