kesäk. 2, 2022

Økonomisk vismandsrapport spår periode med stagflationslignende tilstande

Spørger man de økonomiske vismænd, er der risiko for stilstand i vækst og stigende inflation igennem 2022 og 2023. Det kan ramme danske husholdninger hårdt.
caption

 

Det Økonomiske Råd har udgivet den nyeste Vismandsrapport for dansk økonomi, foråret 2022. Her fremgår det først og fremmest, at aktivitetsniveauet i foråret var højt, og beskæftigelsen lå ca. 3,75% over det skønnede strukturelle niveau. På trods af en positiv start på 2022, er der dog stadig stor usikkerhed forbundet med resten af året.

Usikkerheden er forbundet med stigende renter og priser på energi. Derudover fremgår det i rapporten, at udsigten til vækst er dæmpet grundet krigen i Ukraine. Generelt er der stor europæisk usikkerhed forbundet med krigen i Ukraine, da det endnu er uvist, om gassen flere steder i Europa vil blive afbrudt.

Risiko for stagflation
Ifølge de økonomiske vismænd, er der en forventning om stilstand i vækst igennem 2022 og svag vækst i 2023. Samtidig siger rapporten, at inflationen i 2022 skønnes at blive på 5%, hvilket er det højeste siden 1980’erne. Kombinationen af stilstand i vækst og høj inflation kan derfor betyde risiko for stagflation.

Spørger man Anders Georgsen, Økonom og Investment Manager hos Lowell, så kommer effekten af den økonomiske udvikling i 2023 til at afhænge af flere forskellige ting: ”Ser vi på den nuværende situation med en højere inflation, end vi har været vant til de sidste mange år, og kombinerer dette med vismændenes forventning til en økonomisk vækst på 0,6% i 2023, så er det klart, at dette har en generel påvirkning på samfundet som helhed. Den effekt vi kommer til at se, kommer til at afhænge af mange faktorer, som eksempelvis hvor længe krigen i Ukraine varer, da den har en stor effekt på priserne for energi og råvarer.

Læs også: Økonomisk vismandsrapport forår 2021

Negativt for husholdninger
Ser man på lånemarkedet, vil der grundet den høje inflation være en reel risiko for, at husholdninger med en skrøbelig økonomi ender i betalingsvanskeligheder. Det kan betyde, at flere bliver nødsaget til at optage forbrugslån til at dække deres udgifter.

Dog kan det have konsekvenser for disse husholdninger, hvis priserne forbliver høje. ”Hvis inflationen forbliver høj over en længere periode, vil det økonomiske pres på disse husholdninger blive endnu større og kan resultere i, at nogle ender i inkasso". Husholdningerne kan i få tilfælde også blive presset når priserne igen begynder at falde. Det betyder nemlig, at flere af disse forbrugslån skal tilbagebetales. ”Hvis inflationen og prisniveauet falder tilbage, vil det betyde at husholdningen, som har optaget lån vil være presset i en periode efter, da lånet nu skal tilbagebetales. Dette kan betyde en afdæmpet økonomisk aktivitet fra disse husholdninger. Det er dog min klare formodning, at dette vil ramme en meget begrænset mængde af husholdninger” slutter Anders Georgsen.

Læs hele Vismandsrapporten fra Det Økonomiske Råd her.

;