Advarsel

Vi oplever desværre for tiden, at svindlere udsender tekstbeskeder (SMS), der udgiver sig for at være Lowell. Hvis du er usikker på, om SMS'en er fra os, bør du logge ind på Mit Lowell med MitID/NemID og tjekke.

Vær også opmærksom på personer som kontakter virksomheder og prøver at sælge inkasso-abonnementer i Lowells navn. Der er også eksempler på, at de efterfølgende sender en faktura med Lowells navn på. Vi sælger ikke den type abonnementsløsninger og henvendelserne har intet med os at gøre.

X

Rykker og inkasso – gældsinddrivelse med over 35 års erfaring

Med Lowells rykker- og inkassoløsninger accelererer du virksomhedens cashflow uden at gå på kompromis med kundetilfredsheden.

Strømlin din virksomheds cashflow med vores inkassotjenester

Vi har mere end 35 års erfaring og kan håndtere virksomheders forfaldne fakturaer på en serviceorienteret og effektiv måde. Med vores rykker- og inkassotjenester strømliner du din virksomheds Cash flow og får styr på kreditrisikoen. Ved at outsource credit management-tjenester kan du fokusere på din kerneforretning.

Vores sortiment af tjenester omfatter rykker- og inkassotjenester, der tager højde for branchens særlige kendetegn. Vi håndterer rykkere og gældsinddrivelse grundigt under hensyntagen til forbrugerens overordnede situation.

Med rettidige rykkere og gældsinddrivelse er det muligt at påvirke kundernes betalingsadfærd. Vores eksperter tager højde for forskellige betaleres situation og finder en passende betalingsløsning. Ved hjælp af individuelle tiltag betales fakturaer hurtigere, og kundetilfredsheden opretholdes.

Inkassotjenesterne omfatter alle stadier af inddrivelse fra betalingspåmindelse til frivillig inddrivelse, retslig behandling og kontrol.

/media/110833/lowells-inkassotjenester.jpg

Med Lowells inkassotjenester kan dine forfaldne fakturaer betales hurtigere og dermed fremskynde din virksomheds cashflow.


Særlige gældsinddrivelsesforhold og international inddrivelse

Vi har mange års erfaring og kan derfor også håndtere særlige gældsinddrivelsessituationer.

  • Insolvensbehandling, gældssanering, virksomhedsrekonstruktion og konkurser.
  • Juridiske tjenester; bestridte krav, erstatninger, straffesager og retssager.
  • International inddrivelse i flere forskellige mållande gennem et omfattende samarbejdsnetværk.
/media/110860/med-vores-gældsinddrivelsestjeneste.jpg

Med vores inkassotjenester kan du også håndtere mere krævende særlige gældsinddrivelsessituationer, såsom konkurser og gældssanering.


Hvordan forløber en gældsinddrivelse?

Hvis fakturaen ikke betales på den oprindelige forfaldsdato, begynder en frivillig inddrivelse med en betalingsrykker. Kunden kan blive påmindet ved brev, sms eller telefon. En tidlig reaktion på en ubetalt faktura umiddelbart efter forfaldsdatoen vil være den bedste måde at få betalinger for forfaldne fordringer på.

Forbrugere og erhvervskunder: Hvis fakturaen ikke betales på trods af rykkeren, vil der blive sendt en inddrivelsesvarsel til kunden. Formålet med frivillig inddrivelse er, at kunden kan betale sin gæld inden for rimelig tid med betalingsordninger, der passer alle parter.

Figuren illustrerer, hvordan en ubetalt faktura går til gældsinddrivelse

 

Hvis fakturaen ikke betales under den frivillige inddrivelse, vil Lowell evaluere den retslige behandling og efter eget skøn overføre fakturaen til retslig behandling. Formålet med en retslig behandling er at opnå et grundlag for tvangsfuldbyrdelse, som kan anvendes til at inddrive en fordring. Lowells inddrivelsestjenester omfatter håndtering af retslig behandling i sin helhed samt samarbejde med de håndhævende myndigheder.

Fordringen kan overdrages til kontrol uden retslig behandling, hvis det ikke er forsvarligt at overføre fakturaen til retslig behandling. Kontrollen foretages normalt efter en retslig behandling, hvor fordringen er kommet tilbage efter en forgæves fogedbehandling, hvilket normalt betyder, at kunden ikke kan betale.

Formålet med kontrolfasen er at opnå frivillig betaling for at undgå en langvarig gældssituation. I kontrolfasen er Lowell i kontakt med kunderne for at få dem til at betale gennem forskellige foranstaltninger, f.eks. via telefon og onlinetjeneste.

Inddrivelsen er ikke afslutningen på kundeforholdet. Vi møder hver enkelt kunde som et menneske og hjælper dem med at gøre deres økonomi bæredygtig.


Sådan følger du forløbet af gældsinddrivelse

Du kan nemt følge status for gældsindrivelsen på Lowell Access-onlinetjenesten. Her får du et komplet overblik over fordringer:

  • Overvåg status for opgaver og status for inddrivelsesfasen
  • Kontakt vores kundeservice, f.eks. via chat
  • Se opgaverne og cashflowet

Vores kunder har adgang til omfattende selvbetjeningskanaler. Med Mit Lowell-onlinetjenesten kan både forbrugere og erhvervskunder foretage transaktioner i forbindelse med inddrivelse. Tjenesten tilbyder en ukompliceret oplevelse i inddrivelsesfasen samt i den uafhængige håndtering af betalingsspørgsmål i hele levetiden.

/media/110832/lowell-onlinetjenesterne.jpg

Med Mit Lowell-onlinetjenesten kan både forbrugere og erhvervskunder foretage transaktioner i forbindelse med inddrivelse.


Kundeservice fra menneske til menneske

Kundeoplevelsen er kernen i vores forretning. Vi møder hver enkelt kunde som et individ og stræber efter at finde den bedst mulige løsning, der tager højde for situationen. Det skaber et grundlag for bæredygtige kunderelationer.

Hos Lowell betyder forståelse af den individuelle betalingsadfærd, at der tages højde for hver enkelt betalers behov. Baseret på vores forståelse af kunden træffer vi foranstaltninger for at hjælpe kunden med at håndtere sine betalinger og gøre sin økonomi mere bæredygtig. En kundevenlig service garanterer også det bedste resultat for alle parter.

Vores mål er at levere en serviceoplevelse, hvor kunderne finder den bedste måde at håndtere betalingsproblemerne på. Lowell kombinerer fleksibelt forskellige selvbetjeningskanaler med personlig kundeservice på tværs af kanaler.

Resultaterne fra vores kundefeedback viser, at vores kundeservice er en succes. Vi har dokumenterede resultater med tilfredse kunder og fremragende kundeservice. Mere end 80 % af vores kunder er tilfredse med den service, de får, og vi arbejder konstant på at forbedre kundeoplevelsen.

/media/110827/kundeservice-fra-menneske-til-menneske.png

Vi har forpligtet os til at tilbyde den bedste service på markedet, og mere end 80 % af vores kunder er tilfredse med den service, de får