Advarsel

Vi oplever desværre for tiden, at svindlere udsender tekstbeskeder (SMS), der udgiver sig for at være Lowell. Hvis du er usikker på, om SMS'en er fra os, bør du logge ind på Mit Lowell med MitID/NemID og tjekke.

Vær også opmærksom på personer som kontakter virksomheder og prøver at sælge inkasso-abonnementer i Lowells navn. Der er også eksempler på, at de efterfølgende sender en faktura med Lowells navn på. Vi sælger ikke den type abonnementsløsninger og henvendelserne har intet med os at gøre.

X
Hero image

Det ansvarlige og langsigtede samarbejde handler om partnerskab

Hvordan bør man se på ’ansvar’, når man skal vælge en partner? En ekspert påpeger at, at partnerskaber ikke bør baseres på et enkelt kriterie, men på potentialet for et langvarigt samarbejde.

Hvordan bør man se på ’ansvar’, når man skal vælge en partner? En ekspert påpeger at, at partnerskaber ikke bør baseres på et enkelt kriterie, men på potentialet for et langvarigt samarbejde.I takt med at bæredygtighedsmål og løfter i stigende grad er drivkraften i erhvervslivet i dag, undersøger virksomheder også mere omhyggeligt, hvordan eksisterende og potentielle partnere arbejder med netop bæredygtighed.

"Det understreges ofte, at et ansvarligt samarbejde er baseret på fælles mål eller værdier. Det giver begge parter mulighed for at opbygge tillid og udvikle bæredygtighed på en gensidig måde", siger Anna Heikkinen, lektor i virksomhedsøkonomi ved Tammerfors Universitet og leder af Kandidatuddannelsen i Responsible Business.

Ifølge Heikkinen bliver der gjort meget, når det kommer til virksomheders arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR), og undersøgelser viser, at et fokus på CSR over for forskellige interessenter er en værdsat og naturlig del af dét at drive forretningen.

De fleste virksomheder befinder sig på forskellige stadier, når det kommer til deres arbejde med bæredygtighed; nogle er erfarne, andre er i kun lige begyndt. Samtidig påvirker den globale situation også virksomhedernes evne til at integrere bæredygtighed i deres aktiviteter.

 

Når vi oplever hårde tider, som nu, skærer virksomhederne ned for at sikre forretningen. Det kan betyde, at fokusset på bæredygtighed ikke bliver prioriteret i samme omgang

Forvirrende nye begreber
Når man taler om bæredygtighed, støder man ofte på mange forvirrende begreber, og det forstyrrer debatten. Opfattelsen er, at når begreberne inden for bæredygtighed konstant udvikler sig, og der samtidig kommer nye til, så udfordrer det troværdigheden indenfor emnet. Bæredygtighed bruges almindeligvis som et synonym for ansvarlighed, men for nylig er akronymet ESG (Environmental, Social & Governance) også blevet mere almindeligt. Heikkinen påpeger dog, at virksomheders ansvarlighed i sig selv ikke er et nyt fænomen.

"Nogle gange kan en diskussion om ESG f.eks. antyde, at bæredygtighed er noget nyt, eller noget der ikke er blevet gjort før, og som der nu skal tages hensyn til.”

I Danmark og de nordiske lande er der et solidt grundlag for at arbejde med bæredygtighed og CSR. Ifølge Heikkinen bør virksomhederne bygge videre på deres allerede eksisterende arbejde inden for bæredygtighed og tage hensyn til deres egne aktiviteters største indvirkning på forskellige interessenter, nye prioriteter inden for bæredygtighed og samfundets ændrede behov.

"Hvis bæredygtighed ikke bygges på grundlag af eksisterende viden, vil vi begynde at genopfinde begrebet på ny og sidde fast i en rutine, hvor bæredygtighed aldrig vil blive fuldendt."

Et ansvarligt samarbejde er baseret på åbenhed og tillid
Ved vurderingen af partnere lægger Heikkinen vægt på åben kommunikation, fremgang i driften samt tillid og ærlighed, som er grundlaget for et ansvarligt partnerskab. ”Når kommunikationen er åben, giver partnerskabet mulighed for dialog om vanskelige spørgsmål og dermed for at løse udfordringer.” Ifølge Heikkinen er nøglen til at arbejde med bæredygtighed udholdenhed og ikke hurtige resultater.

 

Hvis en mindre virksomheds aktiviteter er langsigtede og kontinuerlige, gør de det rigtigt. Samtidigt siger det også noget godt om virksomhedens fokus på ansvarlighed.

Uigennemsigtighed og sammenligning af data
Flere er blevet kritiseret for ikke at vurdere ‘Ansvarlighed’ objektivt nok, hvilket kan være svært, når der ikke findes en fælles defineret måde at påvise det på. De samme udfordringer afspejles i valget af partnerskaber, da det nogle gange er vanskeligt at opnå sammenlignelighed og gennemsigtighed, når det omhandler information og data om bæredygtighed.

"Et centralt og velkendt problem er, at der er for mange forskellige kriterier for at producere og sammenligne ESG-data", siger Heikkinen. Således er det mere overordnede problem, hvad der måles og i hvilket omfang: om der f.eks. måles direkte virkninger på kort sigt, f.eks. betaling af skatter nationalt, eller indirekte virkninger på lang sigt, som f.eks. større fokus på lighed i lande, hvor der er underleverandører.

"Hvis en stor virksomhed dikterer betalings- og leveringsbetingelserne, kan det sætte en lille virksomhed i en temmelig klemt situation", siger Heikkinen. Efter hendes mening bør partnerskaber ikke kun fokusere på ét kriterium, men derimod undersøge potentialet for et langsigtet samarbejde. Ved at danne et langsigtet samarbejde kan virksomhederne få en endnu større indflydelse på komplekse bæredygtighedsspørgsmål, f.eks. styrkelse af biodiversitet eller ligestilling.

Det kan være en udfordring at kontrollere ’Ansvarlighed’
Bæredygtighedsrapportering og andre indikatorer anvendes normalt til at vurdere og verificere ansvarlighed. Virksomhedernes udbudskriterier er strenge og er lavet for at tjene især større virksomheder. Det kan undertiden være umuligt for mindre virksomheder at blive bemærket, da de har færre ressourcer til at rapportere og kommunikere om fokusset på bæredygtighed. Heikkinen påpger dog at en virksomhed imidlertid kan vise sit ansvar på mange måder, f.eks. ved at kommunikere klart, aktuelt og åbent.

"En virksomhed kan fortælle om sine prioriteter inden for bæredygtighed og fremhæve, hvordan man konkret investerer i dem."

Eksempler fra tidligere aktiviteter og partnerskaber er også en konkret måde at vise, hvordan man arbejder med langsigtede relationer I samarbejde med andre ansvarlige aktører.

"Hvis en mindre virksomheds aktiviteter er langsigtede og kontinuerlige, gør de det rigtigt. Samtidigt siger det også noget godt om virksomhedens fokus på ansvarlighed.”