Advarsel

Vi oplever desværre for tiden, at svindlere udsender tekstbeskeder (SMS), der udgiver sig for at være Lowell. Hvis du er usikker på, om SMS'en er fra os, bør du logge ind på Mit Lowell med MitID/NemID og tjekke.

Vær også opmærksom på personer som kontakter virksomheder og prøver at sælge inkasso-abonnementer i Lowells navn. Der er også eksempler på, at de efterfølgende sender en faktura med Lowells navn på. Vi sælger ikke den type abonnementsløsninger og henvendelserne har intet med os at gøre.

X
Hero image

Automatiseret værktøj hjælper med at bekæmpe hvidvask

Loven om bekæmpelse af hvidvask pålægger virksomheder en række forpligtelser i at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Lovgivningen er særlig aktuel nu, hvor sanktionerne mod Rusland kræver stor opmærksomhed og handling fra virksomheder, samfund og erhvervsdrivende. Ifølge Marika von Schoultz, National Legal Officer hos Lowell, er hvidvask af penge ikke kun et lokalt, men et globalt fænomen. Hun er juridisk ansvarlig i forbindelse med Lowells forretningsaktiviteter som en del af det nordiske juridiske team.

- Da det finder sted globalt, er det vigtigt konstant at følge reglerne om forebyggelse af hvidvask og både de nationale og internationale regler, siger von Marika von Schoultz.

Loven som regulerer bekæmpelse af hvidvask bestemmer, at aktører med indberetningspligt skal identificere og vurdere risici i forbindelse med hvidvask og finansiering af terrorisme. Aktørerne skal, f.eks. kunne identificere kunder, overvåge forretningsaktiviteter, indberette mistænkelige transaktioner og være bekendt med de juridiske forpligtelser i lovgivningen.

Forebyggelse af hvidvask er et vigtigt emne for Lowell, og der skal være interne processer på plads for at opfylde lovkravene. Ifølge Marika Von Schoultz kræver det uddannelse af
medarbejderne.

Finland, Sverige, Norge og Danmark har alle national lovgivning om hvidvask, som er baseret på EU-regler. Der er forskelle i anvendelsen og kravene i lovgivningen mellem de nordiske lande, men målet er det samme.

 - I praksis kræver lovgivningen om forebyggelse af hvidvask, at vi som operatør skal identificere og kende vores kunder og vurdere de risici, der er forbundet med deres aktiviteter.

Automatiseret værktøj hjælper os med at opfylde de juridiske krav
Det er vigtigt at opfylde de forpligtelser, der er fastsat i lovgivningen om hvidvask, uanset virksomhedens størrelse. Dette kræver værktøjer. 

- Virksomhederne har brug for værktøjer til at opfylde forpligtelserne effektivt uden urimeligt meget ekstra arbejde og på en måde, der følger formålet med lovgivningen, siger Tatu Kulmala, cand.jur. med domstolsuddannelse og medstifter af DOKS.

DOKS er et automatiseret værktøj, der let og effektivt kan hjælpe med at håndtere de forpligtelser, som indgår i loven om bekæmpelse af hvidvask. Det indebærer bl.a. identificering og overvågning af kunder, og samtidig kan værktøjet hjælpe med at etablere nye kunderelationer.

 

Forpligtelserne i loven om bekæmpelse af hvidvask er lavet med gode intentioner, men medfører tunge og tidskrævende opgaver for virksomhederne.

 - Vi tilbyder tjenester, der gør det muligt for virksomheder at operere ansvarligt ved at anerkende deres egne kunder, partnere og interessenter, siger Tatu Kulmala.

Ny teknologi skaber en endnu bedre kundeoplevelse
Lowell har indført DOKS i de nordiske lande, fordi brugen af værktøjet og den nye teknologi kan være med til at forebygge misbrug og forbedre oplevelsen for slutkunden.

- Forpligtelserne i loven om bekæmpelse af hvidvask er lavet med gode intentioner, men de medfører tunge og tidskrævende opgaver for virksomhederne. At håndtere dem manuelt på en effektiv måde er ikke engang muligt, fortæller Tatu Kulmala.

Identifikation af kunden, ved f.eks. at sende kopier af pas, medfører ekstra arbejde for både virksomheden og virksomheden kunder. Med DOKS kan legitimationsoplysningerne indsamles digitalt gennem automatiserede processer, og virksomhedsoplysninger og deres søgninger gemmes direkte på kundekortene. 

Stærk digital identifikation, onlineformularer til dataanmodninger, overvågning af sanktionslister, opdatering af kundedata og digitale signaturer er opgaver, som alle håndteres med værktøjet. Ved at bruge DOKS kan en virksomhed udarbejde en automatisk risikoanalyse og, om nødvendigt, vedligeholde den i henhold til specifikke opgaver. Desuden har tjenesten en Whistleblower-kanal.

- Der kan oprettes en risikoanalyse på hver enkelt kunde på baggrund af virksomhedens baggrundsoplysninger, hvilket hjælper med at lave en kundespecifik risikovurdering, forklarer Tatu Kulmala.

Overvågning af sanktionslister i realtid
Lowell har effektive processer til at overvåge både de mange nationale og internationale sanktionslister i realtid. Ifølge lovgivningen skal sanktionslister altid være opdateret og kundernes aktiviteter skal overvåges konstant.

Lowell har en fælles politik i alle nordiske lande vedrørende håndtering af situationen og risici som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Marika Von Schoultz forklarer, at det handler om at gå forsigtigt til værks. 

 

Lowell skal overholde sanktionerne og forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Lowell skal overholde sanktionslisterne og forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. De internationale sanktioner blev endnu hårdere sidste år, og Tatu Kulmala siger, at situationen ikke er ved at ændre sig. Tværtimod: Der vil også i fremtiden være et stort antal sanktionslister, hvilket øger efterspørgslen efter værktøjer, som kan hjælpe med at overholde dem. Automatiseret kontrol af sanktionslister er en af de vigtigste funktioner i DOKS.

- Det er noget af en opgave at kontrollere tusind navne, hvis der ikke findes et værktøj til opgaven. Kontrollen af en sanktionsliste kan måske foretages manuelt en enkelt gang, men ikke som løbende overvågning, siger Tatu Kulmala.

DOKS overvåger flere sanktionslister i realtid. Værktøjet advarer, hvis en eksisterende kunde fremgår på listerne. Ud over nationale lister dækker overvågningen lister fra EU, FN og UK samt OFAC-lister fra USA.