Information Service

Ved at anvende opdaterede oplysninger kan du forudse og overvåge kundernes solvens og reagere på ændringer i solvensen, hvis driftsmiljøet ændrer sig.

Opdaterede data til at forudse kundernes solvens

Lowell er pioner, når det gælder forudsigelser om kreditadfærd. Denne konkurrencefordel er baseret på mere end 35 års erfaring i at give danskere den bedste ekspertise inden for området samt dybdegående dataanalyser.

Lowell er credit management-partner i mange forskellige brancher. Data genereres på baggrund af forbrugernes betalingsadfærd gennem hele fakturaens livscyklus. Disse data bruges til at tilbyde værdifulde løsninger til vores kunder.

Når det drejer sig om credit management, er det vigtigt at anvende opdaterede data, da driftsmiljøet ændrer sig konstant. Ved hjælp af vores informationstjenester kan et udlånsselskab tage kreditbeslutninger baseret på opdaterede oplysninger og forudsige kundernes betalingsadfærd. Det betyder at en virksomhed kan reducere kredittab og øge salget med vores tjenester.

/media/110751/lowell-denmark-information-services.jpg

Når det drejer sig om credit management, er det vigtigt at anvende opdaterede data, da driftsmiljøet konstant ændrer sig.


Tjenester ved udlån til forbrugere

Når en virksomhed sælger til forbrugere på kredit, bør man altid tjekke kreditoplysningerne. Når der gives kredit til en lang række kunder, kan vores tjenester bruges til at automatisere kreditbeslutninger.

Virksomhedernes forretningsmiljø ændrer sig i øjeblikket hurtigt og påvirker derfor forbrugernes betalingsadfærd. Opdaterede data hjælper med at reagere på ændringer i kundernes solvens, og de avancerede analyser igennem vores tjenester kan bruges til at forudsige betalingen hos forskellige forbrugere og forstå de specifikke forhold i branchen.

Consumer Debt Information Service leverer forskellige betalingsdata til understøttelse af udlån, og via porteføljerisikoanalyse overvåger virksomheden udviklingen i kundernes risikoniveauer.


Informationstjenester for forbrugerudlån:

Consumer Debt Information Service

Consumer Debt Information Service (CDI) leverer omfattende betalingsdata til understøttelse af udlån og forbedrer kvaliteten af kreditbeslutninger. Produktet er vurderet og godkendt af Bech-Bruun.

Da driftsmiljøet konstant ændrer sig, fremhæves dataenes aktualitet, og det giver virksomheden mulighed for at forudsige og analysere forbrugerens betalingsadfærd på en mere alsidig måde, sammenlignet med de informationer der er registreret i et officielt betalingsregister.

Opdaterede data hjælper virksomheder med at træffe mere ansvarlige kreditbeslutninger: Udlån er rettet mod solvente kunder og begrænset til de kunder, der endnu ikke har problemer, men hvis betalingsadfærd indikerer betalingsvanskeligheder.

Med CDI-tjenesten kan en virksomhed forbedre kvaliteten af kreditbeslutninger og reducere risikoen for kredittab uden at miste salg.

Portfolio Risk Analysis

Portfolio Risk Analysis (PRA) giver det bedste helhedsbillede af betalingsadfærden hos forbrugere på markedet.

Ændringer i forbrugernes betalingsadfærd sker hurtigt, hvilket understreger vigtigheden af opdaterede data. PRA-tjenesten hjælper med at forstå ændringer i forretningsmiljøet på et tidligt tidspunkt.

Tjenesten analyserer ændringer i kundernes betalingsadfærd i Lowells database. PRA-rapporten leverer tendensdata, der gør det muligt for en virksomhed at foretage bedre vurderinger af udviklingen i kundernes risikoniveauer.