Advarsel

Vi oplever desværre for tiden, at svindlere udsender tekstbeskeder (SMS), der udgiver sig for at være Lowell. Hvis du er usikker på, om SMS'en er fra os, bør du logge ind på Mit Lowell med MitID/NemID og tjekke.

Vær også opmærksom på personer som kontakter virksomheder og prøver at sælge inkasso-abonnementer i Lowells navn. Der er også eksempler på, at de efterfølgende sender en faktura med Lowells navn på. Vi sælger ikke den type abonnementsløsninger og henvendelserne har intet med os at gøre.

X

Investering i etik giver konkurrencefordel

Det kan give rigtig god mening at vælge en partner hvor etik og moral står særligt højt på dagsordenen.

Skilsmisse, sygdom og arbejdsløshed. Dette er nogle af de hyppigste årsager til, at forbrugere har svært ved at betale deres regninger, og potentielt ender i en gældsspiral. Det er også i situationer som disse, at mange mennesker føler sig særligt sårbare. Som virksomhed, kan det derfor give rigtig god mening at samarbejde med en inkassopartner, hvor etik og moral står særligt højt på dagsordenen.

Når etik danner grundlaget for et samarbejde, øges sandsynligheden for, at din virksomhed kan vedligeholde det gode forhold med forbrugeren, og dermed også for at forbrugeren vender tilbage som kunde i fremtiden.

Med tiden er fokus på etik og moral blevet en konkurrencefordel” siger Margareta Lindahl Gelin, Chief Risk Officer hos Lowell i Norden.

Kravet til virksomheder og organisationer om at have et etisk kompas er en tendens, der kun er blevet større og stærkere gennem de seneste tyve år.

”Forbrugerne handler i stigende grad med hjertet, og som virksomhed forventes du at tage ansvar for alle dine underleverandører. Det betyder, at du skal være meget omhyggelig med at vælge leverandør, ikke mindst når det kommer til inkasso, hvor man ofte arbejder med forbrugere i sårbare situationer”, fortsætter Lindahl Gelin.

Et arbejde med mange lag
At kunne imødekomme de krav, der allerede stilles i dag kræver, at der er et stort fokus på- og sikring af, at disse krav også overholdes. Hos Lowell arbejdes der for eksempel helt konkret med tre forsvarslinjer (risikostyring, overvågning og rapportering samt intern revision), og forskellige politikker og procedurer som beskriver vores etiske kodeks og fokus på debitorer i sårbare situationer.

”Mit bedste råd til dig, der skal til at vælge en inkassopartner er, at vælge en partner der sætter moral og etik højt på deres dagsorden, og gerne én som kan beskrive deres tiltag i denne forbindelse.”

Udover de allerede eksisterende krav og forventninger som skal efterleves og følges, så kortlægger vi hos Lowell også mulige, fremtidige moralske og etiske forventninger der vil kunne stilles til organisationer i situationer såsom under en pandemi eller recession.

”Vi samarbejder med nogle af de største virksomheder og institutioner i Norden. Det er organisationer med høje krav til både overholdelse af lovgivningen og etisk adfærd. Vi identificerer løbende sandsynlige fremtidige krav og sikrer, at både vi og vores kunder er godt forberedte. Det giver vores kunder en klar konkurrencefordel”, siger Lindahl Gelin.

Værdierne i centrum
Hvis man ser bort fra de traditionelle krav, der skal overholdes, hvordan gør en forpligtelse til etik så Lowell til et bedre inkassobureau?

Hos os er det tydeligt, hvor de etiske grænser går, og hvordan vi opfører os i forskellige situationer. Vi har løbende kurser, som alle medarbejdere deltager i. Derudover har vi kunderepræsentanter, hvis opgave det er at se vores arbejde fra kundens perspektiv”, slutter Lindahl Gelin.