Advarsel

Vi oplever desværre for tiden, at svindlere udsender tekstbeskeder (SMS), der udgiver sig for at være Lowell. Hvis du er usikker på, om SMS'en er fra os, bør du logge ind på Mit Lowell med MitID/NemID og tjekke.

Vær også opmærksom på personer som kontakter virksomheder og prøver at sælge inkasso-abonnementer i Lowells navn. Der er også eksempler på, at de efterfølgende sender en faktura med Lowells navn på. Vi sælger ikke den type abonnementsløsninger og henvendelserne har intet med os at gøre.

X

Salg af dine fordringer konverterer kredittab til indtægter

Salg af fordringer er en integreret del af virksomhedens credit management. Vi køber din virksomheds forfaldne fordringer og hjælper med at omsætte kredittab til indtægter.

Alle parter drager fordel af salget af fordringer

Lowell har mange års erfaring med køb af forfaldne fordringer samt håndtering af store fordringer.

Alle parter drager fordel ved salget af fordringer. For din virksomhed betyder det hurtigere pengecirkulation, lavere kredittab og bedre forudsigelighed. Arbejdskapital og ressourcer frigøres til udvikling og investering af kerneforretningen.

Salg af fordringer giver kunderne mulighed for at etablere individuelle betalingsløsninger under hensyntagen til kundens overordnede situation. Målet er, at kunden kan betale fakturaerne på en fleksibel måde og efterfølgende vende tilbage som kunde hos salgsvirksomheden.

/media/110825/alle-parter-drager-fordel-af-salget-af-tilgodehavender.jpg

Salg af fordringer konverterer kredittab til indtægt. Lowell har mange års erfaring med køb af forfaldne fordringer samt håndtering af store fordringer.


Salg af fordringer frigør kapital til mere produktiv brug

Lavere kredittab og bedre forudsigelighed

Når en virksomhed sælger fordringer, frigøres den omkostningsrisiko, der er forbundet med inddrivelse af kredittab, og virksomheden er sikret betaling for usikre fordringer, hvorefter den kan investere i mere produktiv brug af pengene.

Salg af fordringer har direkte indflydelse på selskabets resultatopgørelse. Registrerede kredittab bliver til indtægter, og likviditeten forbedres.

Hurtigere cashflow og mere driftskapital til investeringer

Ved at sælge usikre fordringer forbedrer virksomheden sit cashflow og behøver ikke vente på, at pengene hjemtages.

Salg af forfaldne fakturaer frigør arbejdskapital til kerneforretningen og kan påvirke regnskabsårets resultat. Frigivelsen af arbejdskapitalen er en vigtig årsag til, at mange virksomheder sælger deres fordringer.

Effektiv credit management sikrer rentabel vækst

Credit management bliver mere effektiv, når den forstås som en helhed fra kreditgivning til salg af forfaldne fordringer. Med de frigivne ressourcer kan virksomheden udvikle hele fakturaens livscyklus.

Med vores påmindelsestjenester forbedrer virksomheden sit cashflow og sikrer en førsteklasses kundeoplevelse for virksomhedens kunder. Med vores informationstjenester får virksomheden mulighed for at udvikle kreditbeslutninger baseret på kundens faktiske betalingsevne.

Lettere økonomistyring og rapportering

Salg af fordringer reducerer mængden af rapportering og bogføring. Administrativt arbejde reduceres, og virksomheden behøver ikke bruge ressourcer på at overvåge individuelle præstationer.

Tidligere ressourcer ifm. kundeservice kan i stedet stå til rådighed for din virksomhed.

/media/110752/lowell-gældskøb.jpeg

Ved at sælge fordringer forbedres virksomhedens overskud, og kapitalen frigøres til kerneforretningen.


Kundeorienteret tilgang sikrer videreførelse af kunderelationen

Når køberen af fordringerne er Lowell, kan du være sikker på, at inddrivelsen af fordringerne altid følger god inkassoskik. Vi sikrer, at kunden har gode muligheder for at forhandle gæld og aftale betalingsordninger.

Til din virksomheds kunder tilbyder vi specialiseret kundeservice med omfattende åbningstider. Vores kundeservice møder hver enkelt kunde som et menneske og bestræber sig altid på at finde den løsning, der passer bedst til situationen. Derudover tilbyder vi moderne selvbetjeningskanaler, hvor kunden selv kan ordne tingene, uanset tid og sted.

/media/110829/lowell-har-siden-1992-købt-gældsporteføljer-og-styret-store-mængder-tilgodehavender.jpg

Hvert år hjælper vi mere end 485.000 forbrugere og erhvervskunder med at få deres gæld betalt.


Sælg fordringer som et engangssalg eller regelmæssigt

Ved et engangssalg (One-off) sælger virksomheden alle fakturaer på én gang, og købsprisen fastsættes fra sag til sag. Ved et løbende salg (Forward flow) sælger virksomheden løbende fakturaer, eksempelvis månedligt, til en forudbestemt pris.

Engangssalg – sikrer optimering af resultat og balance

Et engangssalg er velegnet til virksomheder, der gerne vil optimere resultatet og balancen i et givent kvartal på en strategisk måde. Et engangssalg er også en løsning for virksomheder, der ikke plejer at sælge fordringer. Forskellige forpligtelser kan indgå i lageret af fordringer, der sælges i et engangssalg.

Indholdet af lageret defineres på forhånd. De valgte fordringer sælges med det samme, og købesummen for fordringerne fastsættes fra sag til sag.

Løbende salg sikrer et stabilt cashflow

Et løbende salg er velegnet til virksomheder, der er kapitalintensive, eller som ønsker at frigøre ressourcer til at udvikle deres kerneforretning regelmæssigt. Virksomheder i den finansielle sektor sælger ofte deres overskredne fordringer ved hjælp af løbende salg for at sikre et stabilt cashflow.

Ved et løbende salg aftales en fast pris med virksomheden, hvortil de sælges månedligt til Lowell i hele kontraktperioden. Forretningsmæssig forudsigelighed og credit risk management vil blive forbedret med det løbende opkøb.

/media/110837/virksomheden-kan-sælge-tilgodehavender-til-lowell-pa-to-mader-one-off-eller-forward-flow.jpg

Virksomheden kan sælge fordringer til Lowell på to måder: Enkeltsalg eller løbende salg.


Lowell køber dine fordringer fleksibelt og ansvarligt

Salget af fordringer til Lowell er nemt og fleksibelt, og vi håndterer alt det administrative arbejde. Vores måde at arbejde på er også styret af ansvarlighed i forbindelse med køb af fordringer, og nedenfor er de vigtigste forhold, hvorunder vi køber fordringer.

Vi køber:

  • erhvervs- og forbrugerfordringer
  • forfaldne, ubestridte fordringer
  • fordringer, der er givet og behandlet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning

Vi køber ikke:

  • individuelle fordringer
  • direkte eksigible fordringer
  • fordringer, der er omfattet af en gyldig aftale (f.eks. en gyldig lejekontrakt)

Den pris, der betales for fordringerne, påvirkes bl.a. af fordringernes alder, størrelsen og den kreditpolitik, som virksomheden anvender. Vores eksperter hjælper din virksomhed med salg af tilgodehavender og den omfattende udvikling inden for credit management.

/media/110836/salget-af-tilgodehavender-til-lowell-er-let-og-fleksibelt.png

Når køberen af fordringerne er Lowell, kan du være sikker på, at inddrivelsen af fordringerne altid følger god inkassoskik.