jouluk. 7, 2020

Udbetalte feriepenge bruges til at afvikle gæld: fjerner byrde fra betalers skuldre

Efter frigivelsen af de indefrosne feriepenge i oktober 2020, har man hos Lowell Danmark set en stigende indbetaling til afvikling af gæld. Den enkelte betaler kan derfor hurtigere blive gældfri, og det fjerner en stor byrde fra deres skuldre.
caption

 

En stor del af danskerne valgte i oktober 2020 at takke ja til at få udbetalt 3 ugers indefrosne feriepenge. Indtil videre beløber den samlede udbetaling sig til ca. 45 mia. kroner. Ifølge tal fra Danske Bank er pengene i høj grad blevet brugt på elektronik, møbler og gør-det-selv varer. Dog har man også set tegn på, at pengene er blevet brugt til at afvikle gæld.

Hos Lowell så man i oktober 2020 et stigende antal af indbetalinger. Interne tal viser et relativt stabilt antal indbetalinger i perioden juli til september, men i oktober, hvor udbetalingen af feriepengene fandt sted, kunne man se en klar udvikling. På en enkelt måned steg antallet af indbetalinger med 40% sammenlignet med månederne forinden. Det vidner om, at flere har brugt de udbetalte feriepenge på at nedskrive eller afvikle deres gæld.

Vi så en ung fyr, der valgte at indfri to krav med hjælp fra de indefrosne feriepenge

Charlotte Bundgaard, Head of Contact Center hos Lowell, fortæller om enkelte sager, der specifikt omhandler betaleres ønske om at blive gældfri, og hvordan de derfor har brugt de indefrosne feriepenge på at indfri kravene.

”Vi så en ung fyr, der valgte at indfri to krav med hjælp fra de indefrosne feriepenge. Han fortalte om, at han sagtens kunne have brugt pengene til andet, men ønskede at være gældfri og starte på en frisk. Vi oplevede derfor også at han kontaktede os 3-4 gange for at høre om sagen var afsluttet.”

En anden betaler så ligeledes de indefrosne feriepenge som en oplagt mulighed for at få afviklet ældre gæld.

”En kvinde valgte at bruge de indefrosne feriepenge til indfrielsen af et ældre krav. Hun havde et brændende ønske om at få ryddet op i en masse gammel gæld og forhøjede derfor sine månedlige afdrag på et andet krav”, fortæller Charlotte Bundgaard.

Hos Lowell har rådet til kunderne været det samme som det plejer: Hvis man har mulighed for det, er det en god idé at bruge ekstra penge til nedbringelse af gæld. Udbetalingen for den enkelte har derfor betydet, at man har haft mulighed for at afvikle sin gæld hurtigere. For mange af betalerne kan udbetalingen derfor have været med til at lette en byrde fra deres skuldre.

 

 

;