kesäk. 3, 2021

Positivt udkast til ny vejledende udtalelse fra Finanstilsynet

Lowell Danmark ser positivt på Finanstilsynets udkast til en ny vejledende udtalelse om salg af bankers misligholdte fodringer. Dog påpeges det, at der stadig er detaljer i udkastet, som burde være mere nuanceret
caption

 

I januar 2020 kom finanstilsynet med en vejledende udtalelse om kreditinstitutters salg af misligholdte fordringer. Specifikt omhandlede den videregivelse af personoplysninger i forbindelse med salg af misligholdte fordringer. Udtalelsen skulle i praksis gøre det lettere for banker og kreditinstitutter at sælge ud af misholdte fordringer

Dog var der punkter i udtalelsen, som blev kritiseret for at besværliggøre salget af misholdte fordringer i praksis. Dette omhandlede blandt andet finanstilsynets syn på, hvornår en fordring var ’misligholdt’. Ifølge udtalelsen kunne en fordring kun betragtes som misligholdt, hvis kravet havde været i fogedretten. Det kunne i yderste konsekvens betyde, at et krav kunne blive sendt i fogedretten, selvom der ikke var udsigt til, at låneren kunne betale kravet, og det ville være i strid med god inkassoskik.

Nyt udkast til en vejledende udtagelse

Siden Finanstilsynets vejledende udtalelse i januar 2020 har både Dansk Inkassobrancheforening og jurister fra Lowell Danmark været i tæt dialog med finanstilsynet.

Det har resulteret i et udkast til en revideret vejledende udtalelse, som er sendt i høring ved bl.a. Dansk Inkassobrancheforening indtil slutningen af Maj 2021. Udkastet ligger vægt på, at en misligholdt fordring kan sælges, hvis der konstateres, at det ikke er muligt at fortsætte inddrivelsen efter rimelighedsprincippet i renteloven. Derved ligger ændringen op til, at en portefølje af misligholdte lån kan sælges ud fra en mere fleksibel helhedsbetragtning.

Hos Lowell Danmark er man positiv over det nye udkast.

”Vi har efterspurgt dette udkast efter længere tids dialog med finanstilsynet, og vi er generelt meget positive over de ændringer, som der bliver fremlagt. Samtidig håber vi på, at udkastet til denne reviderede udtalelse kan muliggøre flere solgte misligholdte fordringer i fremtiden” forklarer salgsdirektør Peter Søren Hansen fra Lowell Danmark.

I forlængelse af udkastet har Dansk Inkassobrancheforening påpeget, at der stadig er aspekter, som man håber bliver ændret, efter udkastet har været til høring. Finanstilsynet mener ikke, at et lån kan betragtes som misligholdt, hvis der er indgået en form for afdragsaftale.

Det er Lowells opfattelse, at i tilfælde hvor der er indgået en afdragsaftale, som ligger langt fra den oprindelige låneaftale, og hvor banken i øvrigt har opsagt kundens engagement, er der tale om en misligholdelse der retfærdiggør, at fordringen sælges og de relevante persondata overdrages. Lowell håber derfor, at Finanstilsynet vil kigge nærmere på dette element i udtalelsen.

;