tammik. 21, 2020

Mød vores elev Amanda Kehren

Amanda Kehren har siden september 2018 været elev hos Lowell Danmark og afslutter sin elevtid hos os i sommeren 2020, hvor hun bliver udlært. Vi har taget en kort snak med Amanda og spurgt ind til hendes tanker omkring hendes forløb her hos Lowell.
caption

 

Hvorfor ville du gerne være elev hos Lowell?

Til at starte med vidste jeg ikke rigtig hvad jeg skulle - om jeg skulle læse videre, tage et sabbatår eller om jeg skulle blive elev. Men efter min uddannelse på EUX-business havde jeg gode muligheder for at komme i lære henover en toårig periode. Jeg kiggede inde på Elevplads.dk, og så fangede annoncen mig bare, fordi jeg synes, at det var fedt, at man kunne komme rundt i de forskellige afdelinger, så man ikke kun er f.eks. økonomielev og kun sidder i en enkelt afdeling hele sin elevtid, men kommer rundt i hele huset og får prøvet kræfter med nogle forskellige områder.

Hvad er det bedste ved at være elev hos Lowell?

Jeg synes, jeg har nogle spændende arbejdsopgaver og nogle gode kollegaer. Selvom jeg er rykket rundt mellem afdelingerne, synes jeg hurtigt, at man bliver en del af den enkelte afdeling og er på lige fod med sine kollegaer. Men det bedste er det her med, at man får et godt kendskab til arbejdsgangen i de forskellige afdelinger, som giver en god samlet forståelse for hele forretningen. Når jeg sidder i en afdeling med en opgave og slipper den, så kan jeg fange den et andet sted og enten se, hvor den er startet eller, hvor den ender henne. På den måde ser jeg en god sammenhæng i arbejdsgangene, som man ikke vil opnå, hvis man kun sad i en afdeling.  

Hvilke afdelinger har du været i i løbet af din elevtid hos Lowell?

Jeg startede i Legal, hvor jeg bl.a. sad i btb (business to business). Der var det hovedsageligt sidemandsoplæring, hvor jeg var på medhør og listebehandling. Efterfølgende var jeg i Legal administration, hvor jeg sendte sager retslig og fik lov til at komme med i Fogedretten og afholde fogedretsmøder. Dernæst kom jeg ned i Kontaktcenteret, hvor det primært var sagsbehandling, men jeg var også på telefonen, hvor jeg snakkede med debitorerne. Så kom jeg i Finans, hvor jeg arbejdede med bogføring og kreditorafregning inden jeg kom op i Administrationen, hvor jeg blandt andet stod for indkøb af kontorartikler, klargøring til diverse møder samt frankering af post. Nu er jeg i Kundesupport, og som det sidste skal jeg være i Back Office, hvor jeg skal lære om sagsoprettelse og med på arkivet, hvor sagerne er.

Hvilken afdeling var din favorit, og hvilken afdeling var du mindre begejstret for?

Jeg synes, det har været lærerigt at være i alle afdelinger, fordi jeg både er blevet klogere på, hvad jeg gerne vil, men også hvad jeg helst ikke vil. Inden jeg søgte elevplads hos Lowell, overvejede jeg at blive økonomielev, men efter jeg har været i finansafdelingen, har jeg fundet ud af, at det faktisk ikke er så meget mig, da det godt kan blive lidt ensartet. Derfor synes jeg især, det var fedt at være i Kontaktcenteret og i Administrationen, hvor der er mere afveksling i hverdagen. 

Hvad er din fremtidsplaner?

Når jeg er blevet udlært til sommer, skal jeg ud at rejse i fem måneder, men jeg vil da ikke udelukke, at jeg kunne finde på at se, hvilke stillinger, der er hos Lowell, når jeg kommer hjem. For jeg kan godt lide at være her, og jeg kan sagtens se mig selv arbejde her i fremtiden. Men det kan også være, at jeg skal læse videre inden.

Har du nogle gode råd til nogen, der tænker på at blive elev hos Lowell?

Hvis man er klar på at blive udfordret og godt kunne tænke sig brugbar erhvervserfaring inden for mange forskellige områder, så synes jeg helt klart, man skal sende en ansøgning.

Kender du Lowells næste elev?

Hos Lowell mangler vi lige nu en elev med opstart i september 2020.
Ansøgninger sendes til job.dk@lowell.com senest d. 2. marts 2020.
For spørgsmål til forløbet, kontakt Kristine Dahl på +45 22 78 72 43 eller Kristine.Dahl@lowell.com

;