elok. 26, 2020

Kend dine kunders betalingsadfærd

At forstå forbrugernes betalingsadfærd hjælper kreditor med at udvikle deres forretning. Det er dog ikke nok at anvende egne data, det er også nødvendigt med mere omfattende statistikker.
caption

 

Hvordan kan man forudsige kredittab, beslutte udlånskriterier, analysere risici eller sikkert øge omsætningen? Disse spørgsmål stilles af virksomheder, der enten sælger produkter og tjenester på afdrag eller yder forbrugerkredit.

Ved at forstå forbrugernes betalingsadfærd er det muligt at besvare ovenstående spørgsmål og derved reducere kreditrisikoen uanset branche. I praksis kombineres monitorering af indbetalinger med bredere statistikker over betalingsadfærd, for eksempel i forskellige brancher.

"Betalingsstatistikker bruges for eksempel til at vurdere, hvordan en bestemt gruppe af forbrugere tilbagebetaler deres lån, eller hvilke typer lån det giver mening at tilbyde inden for en specifik branche", siger Sami Peräsaari, Credit management expert hos Lowell.

Traditionelt har virksomheder analyseret forbrugernes betalingsadfærd ved at se på tidligere ubetalte regninger eller ved at bede en kunde om tilladelse til at overvåge deres kreditoplysninger. Men dette giver ikke altid et nøjagtigt eller opdateret billede af forbrugerens egentlige betalingsadfærd. 

"Hvis forbrugerens betalingsadfærd alene vurderes med udgangspunkt i virksomhedens egen faktureringshistorik, giver det et begrænset billede. For helt nye kunder findes der ikke engang historiske data. Man kan naturligvis stadig forudse risici ved at gennemgå kreditoplysninger med kundens samtykke, men betalingsanmærkninger oprettes med en forsinkelse på flere måneder", fortsætter Peräsaari. 

Ved hjælp af mere omfattende statistiske oplysninger og gældsinddrivelsesdata er det muligt at vurdere forbrugernes betalingsadfærd meget mere nøjagtigt. Analyser kan bruges til mere bredt at forudsige adfærd hos forskellige forbrugere og til at forstå branchens specificiteter. For eksempel viser statistikken en klar forbindelse mellem gældsinddrivelse og betalingsanmærkninger.

Dataene giver mulighed for nøjagtige prognoser og hurtig respons

Statistik over gældsinddrivelse og forbrugerbetalingsadfærd kombineret med virksomhedens egne kundedata og kreditportefølje giver et nøjagtigt billede af aktuelle kunder. Baseret på den opnåede information kan kreditoren forudsige kredittab genereret af det nuværende kundegrundlag og iværksætte foranstaltninger for at minimere dem.

"Data alene er ikke værdifulde, men når de kombineres med eksisterende salgs- og kundedata, får man virkelig nyttig information", siger Peräsaari.

At kende de nuværende og fremtidige kunders betalingsadfærd hjælper med at udvikle udlånspolitikker, planlægge markedsføring og endda produktudvikling. Hvis dataene for eksempel viser, at en gruppe forbrugere, der køber visse produkter, har svært ved at tilbagebetale deres gæld, kan tildelingen af kredit til gruppen af forbrugere blive strammet. Dataene kan også bruges til at finde forbrugere, der betaler deres regninger til tiden, og som det er værd at intensivere markedsføringen eller yde mere kredit over for.

I et stadigt skiftende økonomisk miljø vil forståelse af betalingsadfærd hjælpe dig med at reagere hurtigt, når det er nødvendigt. I foråret har forholdene ændret sig hurtigt i forskellige brancher, men forbrugernes betalingsadfærd har måske ikke fulgt den samme tendens. 

"Betalingsvanskeligheder er steget for mange forbrugere. Omvendt er der forbrugere, der endda sparer penge, når der ikke er muligheder for at bruge", siger Peräsaari. 

Ved at udnytte data og statistikker og få en bred forståelse af forbrugernes betalingsadfærd har virksomheder formået at mindske kredittab og omkostninger samt sikre nye indtægter og salg.

"Det er vigtigt for enhver virksomhed at tænke over fordelene ved betalingsadfærdsanalyser i deres virksomhed. Det giver sjældent mening at træffe betydelige kreditpolitiske beslutninger, der kun er baseret på dine egne data", slutter Peräsaari.

 

Vil du vide mere, så kontakt vores salgsafdeling på salg@lowell.com 

;