apr. 26, 2019

Hos Lowell ser vi fremad

Mange har en forestilling om, at det at arbejde hos et inkassofirma er et "koldt" job, hvor det kun handler om at få indkrævet så mange penge som muligt. Men det er sjældent tilfældet, tværtimod - i hvert fald hvis man spørger Finn Krag, sagsbehandler i Bank og Finans hos Lowell Danmark.
caption

 

Finn Krag arbejder som sagsbehandler i Bank & Finans afdelingen hos Lowell Danmark, hvor han på daglig basis er i kontakt med debitorer, som har svært ved at afvikle sin gæld. Finns arbejde består i at hjælpe debitoren med at finde frem til en løsning, så han eller hun kan komme ud af sin gæld, som er opstået i samarbejde med vores kunder, nemlig kreditorerne. Forud for Finns ansættelse hos Lowell, har han 13 års erfaring som finans- og bankrådgiver og har derfor stort kendskab til privatøkonomi.

Bankkunder vs. debitorer

Finn mener i bund og grund ikke, at der er den store forskel på at arbejde med bankkunder og debitorer. Han udtaler følgende: “I banken var mine opgaver jo at tale med kunderne omkring, hvordan sparer de op til det, de drømmer om, og hvor mange penge de har råd til at låne for at kunne udleve deres drømme. Her [hos Lowell] skal jeg egentlig også sidde og rådgive omkring deres drømme… nu hvor de er kommet i en uheldig situation, hvordan kommer de ud af den, så de igen kan komme tilbage på rette spor. Selve kontakten med debitorerne og kunderne er egentlig meget den samme. Der er i begge tilfælde tale om opbygning af tillid. Det gør sig gældende både i banken og her; at sørge for at kunderne eller debitorerne har tillid til, at det vi siger er for deres eget bedste og er noget, der kan hjælpe dem”.

Der hvor forskellen mellem de to kundetyper er størst er vores konstruktive og fremadrettede fokus. Når en sag ender hos inkasso, er debitoren typisk kommet igennem den sværeste periode, der som oftest er årsagen til, at de er endt i den uheldige situation til at begynde med.

“Vi kigger fremad, og det er debitorerne rigtig glade for, fordi de ikke så godt kan lide at blive konfronteret med den bagvedliggende historie, for det har ikke været en sjov tid”. 

Vi har således faktisk en fordel i at være tredjemand. Vi har ikke været involveret i forhistorien. Vi starter fra nul. Derudover kan vi tit tilbyde nogle vilkår, som debitorerne ikke har haft mulighed for at få førhen.

Kontakten med debitorer

Som inkassovirksomhed har vi ofte at gøre med sårbare og frustrerede mennesker, hvilket stiller store krav til vores kommunikation. Vores kontakt til debitorer bærer derfor præg af en hjælpsom og løsningsorienteret tilgang uden at dunke den enkelte debitor i hovedet. 

“Som regel går der lige et par sekunder, før de er fortrolige med at tale med os. De er jo ikke helt forberedt på, at vi ringer, men allerede kort inde i samtalen finder de så som regel ud af, at vi ringer for at starte en vejledende dialog omkring deres muligheder for at komme ud af gælden. Og mange er faktisk glade for, at vi ringer, idet det godt kan være svært at være den, der tager den første kontakt”.

Der er nogle samtaler, som man husker særligt tydeligt. Sådan er det også for Finn, der i efteråret 2018 var vidne til en lidt speciel sag. 

“Det var en sag, hvor vi havde en debitor, hvis bedstemor gerne ville hjælpe pågældende debitor ud af sin gæld. Hun fik så en fuldmagt, og vi gennemgik de forskellige muligheder. Hun valgte til sidst at sælge de fleste af sine smykker for at kunne indbetale et betydeligt beløb, sådan at der var mulighed for, at hun kunne afdrage restbeløbet med sin folkepension efterfølgende”.

Men det bedste er selvfølgelig, når vi lever op til vores mission om at få kredit til at fungere bedre for alle. Det sker, når vi kommer frem til den bedst mulige løsning for alle parter, herunder debitoren, kreditoren og dermed selvfølgelig også os selv som tredjeparts gældsinddriver.   

“Det bedste er at få lavet en masse gode aftaler, som gør, at debitorerne kan komme videre i deres liv, men også at vi kan opfylde de betingelser, der er stillet fra vores kunder, kreditorerne. De har lagt en stor tillid over til os om at inddrive det, der skyldes til dem. Og det vil vi jo hellere end gerne bevise, at vi er i stand til og er dygtige til, og når vi så er det [dygtige til at inddrive de skyldige beløb], hvilket vi som regel er, er det en stor tilfredsstillelse”.

;