jouluk. 7, 2020

Henstand under Corona-krisen gav forbrugere mere likviditet

Kommunikation, samarbejde og forlængelse af betalingsaftaler, har under Corona-krisen været Lowells klare strategi for at imødekomme danskernes økonomiske usikkerhed.
caption

 

Coronavirussens indtræden i Danmark, ramte det private erhvervsliv hårdt. Ifølge den økonomiske vismandsrapport fra oktober 2020, blev dele af produktionskapaciteten midlertidigt sat ud af kraft, flere måtte hjemsendes, og den økonomiske usikkerhed blandt danskerne voksede. Dette gjorde også, at flere danskere havde økonomiske problemer ifm. afvikling af gæld.

Lowells strategi for at imødekomme danskernes usikkerhed, byggede på god kommunikation med kunder og forbrugere, samarbejde om fælles løsninger, og forlængelse af betalingsaftaler. Resultatet var, at danskerne kunne forbruge flere varer og ydelser i en økonomisk krise, fremfor at bruge pengene på afvikling af gæld.

Senior Analyst hos Lowell Denmark, Anders Georgsen, beretter om hvordan god kommunikation og kunderelation har været i fokus under Corona-krisen.

”Vores kunder har været i en position, hvor de gerne har ville holde den gode relation til deres kunder og har derfor lyttet til dem. Dermed blev der taget højde for den usikkerhed, som der på daværende tidspunkt var ift. Coronaudbruddet, nedlukning af arbejdspladser, hjemsendelse af medarbejdere og virkningen af hjælpepakker.”

Ifølge Anders Georgsen, kontaktede forbrugerne selv Lowell for at finde en løsning.

”Det viste sig, at flere forbrugere ringede på forkant og spurgte om henstand, indtil deres økonomisk situation var stabiliseret igen.”

Løsningen blev en forlænget betalingsaftale og resulterede i, at forbrugere blev hjulpet på vej mod større økonomisk sikkerhed.

Som forventet heraf, kunne vi hos Lowell se et mindre fald i antallet af samlede indbetalinger. Det peger på, at en forlænget betalingsaftale har hjulpet den enkelte dansker under Corona-krisen til at kunne forbruge, fremfor at afvikle gæld. 

Hos Lowell er vi nu tilbage i en normal situation igen, hvor gæld bliver afdraget i samme tempo som før Coronaudbruddet.

”Det viser sig, at vores strategi havde den ønskede effekt, og sikrede at forbrugerne kom trygt igennem de mest usikre måneder. Herefter kunne de hurtigt vende tilbage til de indgåede betalingsaftaler og blive fri for deres gæld”, slutter Anders Georgsen.

 

 

;