lokak. 1, 2020

Fra to inddrivelsessystemer til et

Fra april 2018 til maj 2020, har Lowell arbejdet på et stort IT migreringsprojekt, som vi kalder 2til1. Migreringen sker som følge af Lowells opkøb af Lindorff Danmark i oktober 2018.
caption

 

Tidligere byggede vores forretning på to inddrivelsessystemer: PINK og GUGnet. PINK blev drevet ud af Lindorff Norge og havde til formål at håndtere sager, vi administrerer på vegne af kunder, mens GUGnet blev drevet ud af Danmark og oprindeligt havde til formål at håndtere vores egne sager. Som konsekvens af opkøbet af det tidligere Lindorff Danmark, blev det besluttet at udvide GUGnet og dermed migrere alle sagerne over i GUGnet.

Der er flere fordele ved at migrere de to inddrivelsessystemer. En af de væsentligste fordele er, at det simplificerer den daglige sagsbehandling og resulterer derved i en kæmpe tidsbesparelse. 

"Men vejen dertil har ikke været uden udfordringer", siger Tommy Kroman, Head of Business Intelligence hos Lowell Danmark, og fortsætter: "Når man har sager i et system, som tidligere også er migreret fra andre systemer, kan der være udfordringer i at få omdannet de data til GUGnet. Yderligere oplevede vi store udfordringer ift. hvordan kundernes data skulle fortolkes, grundet nye systems opsætning. Til gengæld har vi lært en masse om at drive projekter. Lowell har per tradition ikke været en projektorganisation. Det har vi arbejdet intenst med under hele 2til1 eksekveringen, og det er noget, som vi har videreført til vores virksomhedsdrift den dag i dag, hvor vi har gang i en masse projekter hele vejen rundt i organisationen".

;