huhtik. 25, 2023

Flere krav fra bank og finans sendes til inkasso

En forsinket effekt af sidste års høje inflation gør, at antallet af krav fra bank og finans, som sendes til inkasso, er steget med 58%. Ifølge analytiker, er der dog ingen grund til bekymring.
caption

 

På trods af at inflationen de seneste måneder har været faldende, så bliver flere misligholdte krav fra bank og finans sendt til inkasso.

Nye tal fra Lowell Danmarks database viser, at antallet af krav fra bank og finans, som sendes til inkasso, er steget med 58% i perioden december 2022 til februar 2023, sammenlignet med samme periode sidste år.

I perioden december 2021 til og med september 2022 har antallet af inkassosager fra bank og finans været relativt stabilt, hvor det fra oktober og november 2022 begynder at stige markant.

Figur 1: Overstående figur viser udviklingen i antallet af inkassosager startende fra og med december 2021 til og med februar 2023 baseret på et udtræk af Lowells database af krav i sektoren for bank og finans. Grafen er indekseret (december 2021=100). Kilde: Lowell, egne beregninger.

Tallene indikerer, at den høje inflation man så sidste år kan have haft en forsinket effekt, når det kommer til misligholdelse af nogle typer krav.

Forsinkelsen skyldes bl.a., at mange har en kassekredit eller buffer på deres bankkrav, som de har valgt at bruge til at betale andre regninger.

”I forbindelse med den høje inflation så vi flere, som valgte at trække på deres kassekredit eller optage andre forbrugslån for at kunne betale mere presserende regninger, eks. fra forsyning. Den ekstra buffer, som flere har taget brug af, begynder vi nu at se effekten af”, fortæller Jakob Jørgensen, Commercial Performance Manager hos Lowell.

Ingen grund til bekymring
Jakob Jørgensen mener dog ikke, at det stigende antal af inkassokrav bør give anledning til bekymring.

”Ser man på selvsamme tal over en længere periode, er der ingen grund til bekymring. Tal fra Lowells database peger på, at man i øjeblikket er ved at bevæge sig tilbage til et lignende niveau, som man så før Covid-19. Altså kan man i øjeblikket tale om en ’normalisering’ på antallet af misligholdte krav fra bank og finans”, forklarer Jakob Jørgensen.

Under Covid-19 og nedlukningen af det danske samfund var danskernes købekraft bedre end forventet. Det gjorde derfor også, at færre havde misligholdte lån fra bank og finans.

;