jan. 31, 2019

Et stærkt partnerskab

I 2017 outsourcede Express Bank hele inddrivelsen af misligholdte krav til Lowell som led i et styrket partnerskab med en ambition om at fokusere på kompetencer og muligheder. Overdragelsen af denne funktion til Lowell var en strategisk beslutning for Express Bank, der er en del af BNP Paribas, grundet et mål om at koncentrere sig om kerneforretningen, som er forbrugsfinansiering. Samarbejdet tillader således begge parter at fokusere på det, de er bedst til.
caption

 

Baggrunden for samarbejdet

Outsourcing af inddrivelsen misligholdte krav til Lowell sker dels som følge af Express Banks stigende udlån og den dermed stigende mængde af NPL, dvs. non performaning loans, der grundet restance eller på anden vis ikke levede op til den indgåede kreditaftale med Express Bank. Allerede når kravene overdrages afregner Lowell det forventede provenu ved inddrivelse til Express Bank.

Beslutningen om samarbejdet basereres desuden på en række forskellige faktorer. Michael Mosgaard, Chief Risk Offier hos Express Bank i Danmark, fortæller: “Vi så selvfølgelig på den økonomiske del,  men også på den sociale og den organisatoriske del i forhold til, at vi allerede havde en intern inddrivelsesafdeling. Vi havde medarbejdere, som havde arbejdet hos os i lang tid, og som havde gjort et godt stykke arbejde. De skulle følge med opgaven til den partner, som vi valgte, og derfor lå det os meget på sinde, at de rammer de pågældende medarbejdere ville få hos Lowell var gode, og at vi kunne stå inde for, at Lowell ville være et godt match for vores medarbejdere”.  

Foruden de økonomiske og organisatoriske overvejelser havde Express Bank også nogle klare intentioner angående samarbejdets betydning for deres brand. “Vi kiggede selvfølgelig også på Lowells, dengang Lindorffs, renommé i markedet samt deres generelle status og omdømme inden for sektoren, siger Michael Mosgaard.    

Selve overdragelsen af de mange krav var et stort arbejde, både for Lowell men også for Express Bank, der alligevel opfatter forløbet som relativt gnidningsfrit. “Allerede tidligt i processen blev det meget tydeligt, at der var et fælles mål og en enighed, om at arbejde sammen. Man kan fornemme, at der er en god vision”, siger Michael Mosgaard.

Tendenser i markedet

Forbrugerfinansiering udvikler sig i nogle aspekter hurtigt og i andre aspekter langsomt. De hurtigt skiftende aspekter omfatter den måde, hvorpå kundekontakten opstår samt den måde kommunikationen foregår på, hvorimod de bagvedliggende statiske aspekter ved forbrugsfinansiering er noget der går igen i næsten alle brancher, nemlig økonomi. Det er en balancering mellem kundens ønsker og økonomi, og det handler om at bygge bro mellem de to.

“Tendenserne inden for de hurtigt udviklende aspekter ved forbrugsfinansiering går generelt mod mere specialisering. Vi ser det med IT, med processer generelt, hvor det bliver vigtigere og vigtigere at kunne gå væk fra at prøve at favne alt til at være fokuseret - med den balance selvfølgelig, at man skal være bekendt med hvad der sker omkring sig”, fortæller Michael Mosgaard, og fortsætter: “Det er egentlig det samme, der kæder til hele hele samarbejdet med Lowell. Vi havde tidligere et set up, hvor vi kørte processerne internt, og det valgte vi at lave en strategisk ændring på i tråd med denne her generelle tendens i form af specialisering, specialisering inden for kerneforretningen – at gøre det man er god til og fastholde det som kerneforretning”.

/media/110188/mimo-mugshot.jpg

Michael Mosgaard, Chief Risk Offier hos Express Bank Danmark

;