huhtik. 29, 2019

Et langsigtet samarbejde

Med virkning fra december sidste år besluttede Nordea at outsource en stor del af deres inkassoafdeling med tilhørende sager og medarbejdere til Lowell på baggrund af en strategisk retningsændring, hvorved de sætter fokus på deres kerneforretning og den del, de er særligt gode, nemlig rådgivningssituationen.
caption

 

Med en ambition om at komme tættere på deres kunder har Nordea valgt at lade Lowell overtage deres misligholdte gældsposter, så Nordea i stedet kan fokusere på det præventive arbejde og hjælpe deres kunder med at undgå at komme i gældsproblemer.

“Inkassofirmaerne i Danmark er specialiseret i at kigge på kunden ud fra den éne relation og sammen med kunden finde den bedst mulige løsning, og i Nordea vil vi i stedet for bruge kræfter og energi på at komme tættere på vores kunder og derved blive bedre til langt tidligere i forløbet at identificere de kunder, der har svært ved at betale deres gæld tilbage”, fortæller Jacob Tinsfeldt, Inkassochef i Nordea Danmark. 

Outsourcingen af misligholdt gæld til Lowell sker på baggrund af et omfattende identifikations – og analysearbejde fra Nordeas side. Jacob Tinsfeldt begrunder valget som følger: “Lowell arbejder ud fra en devise om, at man værner om kunden og har fokus på personen og situationen, og det værdigrundlag ligger meget tæt op ad det, vi i Nordea også tror på, samt hvordan vi ønsker at behandle vores kunder og i det hele taget gerne vil opfattes. Samtidig er vi helt trygge ved den tilgang, som Lowell har vist både inden vi gik i seriøse forhandlinger, i selve forhandlingssituationen, men også efter vi havde underskrevet en aftale. Vi oplever Lowell  som værende professionelle, kompetente og virkelig passionerede”.   

Både Lowell og Nordea glæder sig over samarbejdet, der er langt den største af sin slags i Danmark inden for vores branche nogensinde. Samarbejdet forventes at fortsætte i mange år frem til gensidig glæde og gavn for alle parter. 

“Vi har indgået et langsigtet partnerskab, og vi tror på, at partnerskabet vil løbe mange år endnu, og vi glæder os til at høste frugterne af samarbejdet – både nu og i fremtiden”, siger Jacob Tinsfeldt.    

;