nov. 24, 2017

Er Black Friday de unges forbrugsfest?

Mens de unge forbrugere er blevet bedre til at betale deres misligholdte gæld, der er gået til inkasso, går det den anden vej for ældre forbrugere.
caption
En analyse fra Lowell viser, at personer i alderen 55-65 viser en tendens til at have sværere ved at betale deres gæld, mens tendensen går i den anden retning for den øvrige del af befolkningen.

 

Påstanden om at Black Friday er en forbrugsfest, hvor særligt unge forbrugere svinger betalingskortet er sikkert ikke helt forkert. Men det ser ikke ud til, at de unge dermed stifter gæld, som de ikke er i stand til at betale. Desværre kan man ikke helt sige det samme om de ældre forbrugere.

En analyse baseret på Lowells mange data om dårlige betalere i Danmark viser, at gruppen af dårlige betalere i alderen 55-65 år er blevet svagere fra 2016 til 2017.

”Et vigtigt parameter for vores vurdering af debitorers økonomi er, om de har sager hos os i forvejen, når vi får en sag til inkasso. Det er efter vores erfaring et godt udtryk for, om der alene er tale om et forbigående problem, eller om personen mere generelt har et overforbrug”, siger analytiker Anders Georgsen fra Lowell.

Når vi kigger på alle nye sager, er antallet af gengangere faldet med 14% fra 2016 til 2017, men for de 55-65 årige har der været en stigning på 37%. Det tyder på, at en del ældre er på vej ind i mere vedvarende økonomiske problemer.

Samtidig er andelen af ældre, der har betalt af på deres misligholdte gæld indenfor de seneste fem måneder faldet med 29% fra 2016 til 2017. Det forstærker fornemmelsen af, at gruppen af personer, der er på vej på pension.

;