kesäk. 3, 2021

Ændring i lov skal gøre det mere overskueligt at administrere retslige afgifter

Det skal fremadrettet blive lettere at administrere afgifterne ved en retslig proces. Ved gældsinddrivelse betyder ændringen et øget fokus på fogedforretninger og betalingspåkrav.
caption

 

Den 9. marts 2021 vedtog folketinget en ny lov om retsafgifterne. Den nye lovgivning har været under udarbejdelse de seneste par år og skal erstatte den eksisterende retsafgiftslov, som stammer helt tilbage fra 1969.

Formålet er at gøre regelsættet lettere og mere overskueligt for alle parter. Det betyder i sidste ende, at det administrative arbejde med at udregne afgifterne ud fra taksterne bliver minimereret for både myndigheder og private selskaber.

Den eksisterende retsafgiftslov betød, at afgifterne skulle udregnes som en procentsats ud fra sagens samlede værdi. Med lovændringen betyder det nu, at afgifter eks. I forbindelse med fogedretslige handlinger er fikseret ud fra en fast afgift i stedet.

Fogedforretninger og betalingspåkrav

Når det kommer til den nye lov i forbindelse med gældsinddrivelse, er det hovedsageligt retsafgiften for anmodning om fogedforretning (udlæg) samt retsafgiften for et betalingspåkrav, som er relevant. Med lovændringen betyder det, at der nu bliver fastsat en retsafgift på 750 kr. på begge af disse typer sager uagtet kravets størrelse. 

Hos Lowell ved man også, hvad lovændringen vil betyde i praksis. Afgiften på 750. kr. vil medføre en minimal forhøjet retsafgift på mindre sager sammenlignet med den eksisterende lovgivning. Til sager med højere værdi vil lovændringen betyde, at retsafgiften bliver billigere sammenlignet med tidligere.

Lowell Danmarks fokus på lovændringen

Lowell Danmark er bevidst om, at den nye lovgivning generelt ikke kommer til at betyde den store omkostningsmæssige forskel for kreditorer og debitorer. Der er dog fokus på, hvilke sager det giver mening at sende i fogedretten med den nye retsafgift.

For at i møde komme den nye lovgivning har man hos Lowell valgt at igangsætte et projekt, som specifikt skal kigge nærmere på at minimere omkostningerne for de debitorer, som i øjeblikket har en aktiv sag hos os og i overgangsperioden vil opleve den ændrede retsafgift.

Vil du vide mere om, hvad den nye retsafgiftslov betyder for dig og dine kunder?

Kontakt os på salg@lowell.com.

;