Persondataforordningens betydning for jeres samarbejde med Lowell Danmark A/S

Persondataforordningens betydning for jeres samarbejde med Lowell Danmark A/S

Hvilken betydning har GDPR for din virksomheds samarbejde med os fremadrettet?

Den 25. maj 2018 trådte EU’s Persondataforordning i kraft. 

Idet vores samarbejde grundlæggende beror på udveksling af personoplysninger, er det lovgivningsmæssigt et krav, at vi tager stilling til fordelingen af ansvaret i forbindelse med personoplysningernes behandling.

I denne sammenhæng skal vi oplyse, at Lowell anser sig som værende dataansvarlig for alt data, der i samarbejdsforholdet sendes til os samt al data, vi efterfølgende tilføjer til sagerne.

At vi stiller os som dataansvarlige betyder dels, at jeres kunder kan henvende sig direkte til os for at udøve deres rettigheder i henhold til Persondataforordningen til f.eks. at kræve indsigt i de opbevarede oplysninger uden at skulle henvende sig til jer først, men også at ansvaret for forsvarlig behandling og opbevaring af dataet påhviler Lowell direkte i stedet for at være afledt fra jer. Implementeringen vil med andre ord ikke være forbundet med yderligere omkostninger eller brug af ressourcer for jer.

Har I spørgsmål til ovenstående, bedes disse rettet til dpo.denmark@lowell.com.

;