Persondataforordningens betydning for jeres samarbejde med Lowell Danmark A/S

Persondataforordningens betydning for jeres samarbejde med Lowell Danmark A/S

GDPR træder nu i kraft – Læs om hvilken betydning det har for din virksomheds samarbejde med os fremadrettet.
Lindorff ejes nu af Lowell

D. 25. maj træder EU’s nye Persondataforordning i kraft. Den kommer til at regulere al behandling af personoplysninger foretaget i EU.

Idet vores samarbejde grundlæggende beror på udveksling af personoplysninger, er det lovgivningsmæssigt et krav, at vi tager stilling til fordelingen af ansvaret i forbindelse med personoplysningernes behandling.

 

I denne sammenhæng skal vi oplyse, at Lowell anser sig som værende dataansvarlig for alt data, der i samarbejdsforholdet med jer sendes til os samt al data, vi efterfølgende beriger sagerne med.

 

At vi stiller os som dataansvarlige betyder dels, at jeres kunder kan henvende sig direkte til os for at udøve deres rettigheder i henhold til Persondataforordningen til f.eks. at kræ- ve indsigt i de opbevarede oplysninger uden at skulle henvende sig til jer først, men også at ansvaret for forsvarlig behandling og opbevaring af dataet påhviler Lindorff direkte i stedet for at være afledt fra jer. Implementeringen vil med andre ord ikke være forbundet med yderligere omkostninger eller brug af ressourcer for jer.

 

Har I spørgsmål til ovenstående, bedes disse rettet til dpo.denmark@lowell.com.