Reducér din DSO ratio

I mange organisationer er Days Sales Outstanding (DSO) ratio under pres. Dette gælder især for virksomheder, der fakturerer deres kunder på månedlig basis. Højere faste omkostninger og det faktum, at det er så nemt at at foretage onlinekøb, øger risikoen for, at man pådrager sig gæld. Det er årsagen til, at det er så vigtigt at kunne identificere potentielle betalingsproblemer, så man kan reagere på en passende måde på et tidligt tidspunkt.
reduce your DSO ratio

I nutidens forretningsmiljø er det ikke tilstrækkeligt blot at handle, når forfaldsdatoen for en faktura er overskredet ved at udsende ikke-differentierede rykkerskrivelser. Ved at gøre inkassoprocessen mere målrettet reduceres risikoen for, at kunden kommer bagud med sine betalinger, og kunderne får en bedre oplevelse af inddrivelsesprocessen. Som resultat heraf reduceres DSO-forholdet. Samtidig vil en præventiv tilgang medvirke til, at der bevares en god relation til kunderne, hvilket igen har en positiv indflydelse på kreditchefens omdømme.

Få det fulde kundeoverblik 
Præventiv styring kræver en datadrevet tilgang. Salg, marketing og finansiering indeholder en mængde oplysninger om kunderne, såsom deres historiske betalingsmønstre, forbrugsadfærd og andre karakteristika, der kan hentes via dataindsamling. Når kreditchefen kombinerer disse oplysninger, fremkommer der et tydeligere overblik over kunderne (kundegrupperne), hvilket er med til at facilitere en passende respons til hver kunde på individuelt plan. Det er dog vigtigt kontinuerligt at overvåge kundeadfærden, fordi denne sandsynligvis vil ændre sig over tid.

Præventiv styring i to trin
- Analysér alle tilgængelige kundedata:
Det første trin i præventiv styring er at analysere alle tilgængelige kundedata for at fastlægge, hvilke faktorer der er vigtige for DSO'en.
- Håndtér alle tilgængelige kundedata:
Efter første trin skal du bearbejde dine kundedata med henblik på at oprette bæredygtige systemer til gældsinddrivelse for den enkelte kunde for at kunne opnå det bedst mulige resultat.

Kundeprofilering
Lowell benytter en tilgang, der genkender kunden – ikke blot som debitor – men som en person med betalingsproblemer. Dette betyder, at vi ikke blot ser på kunderne som en gruppe dårlige betalere, som ignorerer gentagne rykkerbreve og telefonopkald, men som en gruppe enkeltpersoner, som vi kan hjælpe til at få kontrol over deres gæld. Denne tilgang, der allerede har givet succes, har reduceret driftsomkostningerne, samtidig med at performance er blevet øget.

Dette system inddeler kunderne i fem hovedgrupper:

1) Kunder, som der er tilgængelige oplysninger om;
2) Kunder, som der ikke er tilgængelige oplysninger om;
3) Kunder, der er villige og i stand til at betale;
4) Kunder, der ikke kan betale;
5) Kunder, der ikke betaler.


Personligt tilpasset kommunikation
Det er vigtigt at nå ud til de rigtige kunder på det rigtige tidspunkt med det rigtige budskab. I dag råder vi over mange kanaler, via hvilke vi kan nå ud til kunderne. Spørgsmålet er, hvilken kanal der er den rigtige for den enkelte kunde? At identificere kundepræferencerne vedrørende kommunikationskanaler er et vigtigt job for en hvilken som helst kreditchef, fordi det tjener kunderne bedre og reducerer risikoen for, at den pågældende kunde kommer i restance.

Vær opmærksom på sociale medier
Sociale medier, hvor mennesker deler og kommenterer hinandens oplevelser – herunder positive eller negative oplevelser med hensyn til afvikling af betalingsproblemer – har haft en overvældende indflydelse på kunderelationer over det seneste årti. Under kommunikationen med kunderne er det vigtigt at huske, at kreditstyring og kreditstyringsvirksomhedens omdømme går hånd i hånd.