Advarsel

Vi oplever desværre for tiden, at svindlere udsender tekstbeskeder (SMS), der udgiver sig for at være Lowell. Hvis du er usikker på, om SMS'en er fra os, bør du logge ind på Mit Lowell med MitID/NemID og tjekke.

Vær også opmærksom på personer som kontakter virksomheder og prøver at sælge inkasso-abonnementer i Lowells navn. Der er også eksempler på, at de efterfølgende sender en faktura med Lowells navn på. Vi sælger ikke den type abonnementsløsninger og henvendelserne har intet med os at gøre.

X

Hvad gør Lowell til en enestående partner?

Vi kender jeres branche, vi kender jeres udfordringer, vi kender reglerne - og vi ved hvordan I får den bedste hjælp.

Hos Lowell tager vi vores mission om at ”Få kredit til at fungere bedre for alle”, meget seriøst, og vi er af den overbevisning, at vi kun kan lykkes med vores mission, hvis vi besidder den tilstrækkelige viden, erfaring og ekspertise.

Omfattende markedskendskab
Vi har mange års erfaring indenfor Credit Management i Norden, og har vi tilegnet os en omfattende og dybdegående viden især inden for finans, forsikring og forsyning.

Årsagen til vores indgående kendskab til de forskellige sektorer stammer fra det tætte samarbejde med vores kunder, og fra det faktum at mange af vores kolleger har medbragt erfaring fra netop disse sektorer.

Vi har bl.a. et internt uddannelsesforløb til advokatfuldmægtige, hvilket gør, at vi hele tiden kan holde os opdateret på ændringer i lovgivningen og på markedet.

En stærk Nordisk partner
Hvis jeres virksomhed er repræsenteret på tværs af de Nordiske lande, så er Lowell den passende partner. Vores tilstedeværelse i alle fire Nordiske lande, og vores tætte samarbejde på tværs af landegrænserne, sikrer at vores kunder får et vidtspændende og fyldestgørende partnerskab. Samtidig er man som kunde tilknyttet en lokal Key Account Manager, som kan hjælpe og støtte i daglige anliggender. 

If Forsikring arbejder på tværs af alle nordiske lande, og for os er det vigtigt at have en samarbejdspartner, der opererer i alle lande, hvor If er repræsenteret.”  
Nina Jalava, Head of Credit Control, Finland hos If Forsikring                                                                                                        

Læs hele casen med IF

Vores eksperter tager sig godt af dine kunder
Ved at sikre den bedst-mulige oplevelse for jeres kunder, sikrer vi at jeres værdifulde relation fastholdes.

Siden oktober 2020 har Lowell Danmark benyttet Net Promoter Score-skalaen med henblik på at optimere serviceoplevelsen. Når vi måler vores NPS, er det en simpel og effektiv måde for os at få et billede af, hvordan slutkunden opfatter kvaliteten af vores kundeservice samt, på hvilke områder der bør foretages forbedringer.

”Vi lægger i særdeleshed vægt på den fokus, Lowell har på, at kunderne får en god behandling og de bestræber sig på at hjælpe kunderne til at få betalt deres regninger korrekt. Vi oplever endvidere, at Lowell er imødekommende i den daglige dialog med Ørsteds kundeservice og øvrige administrative personale, hvilket sikrer at kunderne får en koordineret entydig information. Generelt oplever vi at Lowells medarbejdere er kompetente, imødekommende og oprigtigt fokuserede på kontinuerligt at udvikle samarbejdet.”
S. Kaae, Head of Pricing, Billing, & Financial Operations, Ørsted                                                                                                 
Læs hele casen med Ørsted