De 5 vigtigste tendenser inden for kreditstyring i 2017

I 2016 oplevede vi nogle spændende udviklinger inden for kreditstyringsbranchen, og det ser ud til, at vi kan forvente, at 2017 vil følge det samme mønster. Her er dette års 5 vigtigste tendenser.

Tendens 1: Kreditstyring vil spille en mere fremtrædende rolle for kunderne
I 2016 fortsatte teknologidrevne "newcomers" med at skabe disruption i markederne og opdage nye måder at generere overskud på. Denne udvikling vil sandsynligvis fortsætte i 2017, også inden for området med kreditstyring. Det vil være vigtigere end nogensinde at være opmærksom og fokuseret på kundeoplevelsen og -tilfredsheden gennem hele værdikæden. Vi vil naturligvis drage omsorg for vores kerneforretning som professionelle spillere inden for kreditstyringsbranchen, men for at forblive succesrige er vi nødt til også at levere smarte løsninger, der reducerer "churnraten" (kunder, der søger væk) og øger kundeloyaliteten.

Tendens 2: Datadrevet styring af omkostninger og risici
Automatisering og datadrevne processer vil blive endnu vigtigere i 2017. Som vi så det sidste år, er mange processer ved at blive automatiserede: Et godt eksempel er etableringen af kreditgrænser, der er baseret på kundedata i stedet for på personlige interviews og vurdering af en konsulent. Dette er ikke blot lettere for kunden, det reducerer også omkostningerne. Dette er blot ét eksempel på, hvordan smart og innovativ anvendelse af data kan bruges til at skabe nye og mere effektive kilder til generering af overskud, samtidig med at kundetilfredsheden øges. I det kommende år vil det være af afgørende betydning, at vi er i stand til at være på forkant med den digitale transformation, mens vores virksomhed er midt i denne forandringsproces.

Tendens 3: Personligt tilpasset betaling
Mange af os handler i stigende grad online, og som forbruger har du sandsynligvis allerede købt varer, tjenester og abonnementer ved hjælp af din pc, tablet eller smartphone. Men bagsiden af denne udvikling er, at selvom online-transaktioner gør det mere bekvemt og hurtigt at foretage køb, så kan det også resultere i, at kunderne ikke er opmærksomme på deres økonomiske forpligtelser, og sandsynligheden for, at de ‘glemmer at betale’ øges. At være opmærksom på sådanne problemer og at kunne tilbyde muligheden for bæredygtige betalingsplaner er derfor af afgørende betydning.

Nøglen til en vellykket gældsinddrivelse er at få et fuldt overblik over alle online-forpligtelser og at udarbejde en personligt tilpasset betalingsplan sammen med kunden. I er nødt til i fællesskab at fastlægge, hvad der kan tilbagebetales på månedlig basis. Det er vigtigt at lægge mærke til, at personligt tilpasset er nøgleordet, fordi onlinekunder forventer individuel behandling. Sandsynligheden for at en kunde vil opfylde sin betalingsplan øges, når han eller hun føler sig virkeligt involveret 

Tendens 4: Skræddersyet kundekontakt
At nå ud til kunden på det rigtige tidspunkt, på den rigtige måde og med det rigtige budskab vil blive endnu vigtigere her i 2017. Kunder – og især dem, der skylder penge – kan være vanskelige at nå. Nogle gange er de måske bange for at tage telefonen eller åbne et brev fra inkassofirmaet, men i nogle tilfælde kan det også skyldes, at de foretrækker at benytte andre kommunikationskanaler end dem, du bruger. Ét eksempel kan være, at du forsøger at kontakte unge mennesker via almindelige breve – mens de faktisk foretrækker e-mails og/eller sms'er. At finde frem til, hvilke kommunikationskanaler kunden foretrækker og oprette skræddersyede kundekontaktprocesser udgør vigtige faktorer med henblik på gældsafvikling og styrkelse af kundetilfredsheden.

Tendens 5: Forventningsanalyse og passende handlinger
Når det drejer sig om kreditstyring, er det altid bedre at forebygge end at helbrede. Ved at oprette kundeprofiler baseret på avanceret dataanalyse kan du forudsige og registrere betalingsproblemer på et tidligere stadie. Det gør dig i stand til at foretage præventive foranstaltninger på et tidligere tidspunkt. Dette er også et vigtigt værktøj til styrkelse af kundetilfredsheden, fordi det giver kunden en oplevelse af at være involveret og inddraget.

Vil du gerne vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med din personligt tilpassede kundeproces? Kontakt os i dag.

/media/5635/lindorff-hq2017-8778_2400x1600.jpg

Kort sagt: Som moderne kreditchef skal du ikke kun se på en fakturas forfaldsdato. Dette er naturligvis en vigtig faktor, men du skal også se på hele kundeprocessen. Hvordan de forskellige handlinger, du tager initiativ til, også påvirker kundetilfredsheden.