apr. 12, 2018

Unge under 30 er blevet bedre til at betale deres gæld

Der er stadig unge under 30, der stifter gæld, som de ikke kan betale tilbage til tiden, men beløbene er blevet mindre i løbet af de seneste to år. Derudover er de gode til at få lavet en aftale om afvikling af deres gæld, viser nye tal fra Lowell.
caption

 

De unge, der i gennem mange år er blevet anklaget for at have for meget gæld, har tilsyneladende forstået budskabet. En analyse af inkassosager, der blev overgivet til Lowell tilbage i 2015 viser, at størrelsen på den misligholdte gæld den gang var omtrent lige så stor for unge under 30, som for personer på 40 – 50 år. Helt friske tal viser, at der er en klar tendens til, at de unge de seneste to år har sænket det gennemsnitlige gældsbeløb, der bliver overdraget til inkasso. Til gengæld har de 40-50 årige øget den gennemsnitlige størrelse på den gæld, der sendes til inkasso, med næsten 50%.

De nye tal glæder adm. direktør for Lowell Morten Engelbæk: ”Vores vigtigste opgave er at inddrive penge på vegne af vores kunder, så vi sikrer, at de har likviditet til at drive og udvikle deres forretning. Men derudover ser vi det også som en meget vigtig del af vores mission at hjælpe mennesker tilbage på sporet og udvikle et forbrug, der er bæredygtigt i forhold til deres indtægter. Det gælder ikke mindst de unge, som stadig er i gang med at lære, hvordan deres private økonomi fungerer”, siger Morten Engelbæk.

Misligholdt gæld sætter livet på hold

En del af de unge, der misligholder gæld i en tidlig alder og som følge der af får en betalingsanmærkning må også erkende, at de er begrænsede i forhold til mange af de ting, der hører et mere voksent liv til. Det er som regel vanskeligt at låne penge til køb af fx bil eller hus, hvis man er registreret som dårlig betaler, og i en del typer job er det også en forudsætning at have orden i sin egen økonomi.

Derfor er det glædeligt, at flere unge agerer ansvarligt, når det gælder tilbagebetaling af deres gæld. Analytiker Anders Georgsen uddyber: ” Vores fokus på det yngre segment har givet en dybere forståelse af, hvilke problemer de unge oplever, når det handler om gæld. Nogle af inkassosagerne skyldes simpelthen forglemmelse hos debitor og ikke kun misligholdelse på grund af manglende evne til at betale. Andre gange har de brug for hjælp til at skabe overblik og måske en lille påmindelse om, at problemerne ikke forsvinder, fordi man ikke åbner rudekuverterne eller læser beskederne i e-boks.”

;