apr 25, 2019

Har du styr på din NPL ratio?

Der er ny EU lovgivning på vej, og det kræver rettidig omhu fra långiveres side at være forberedt.
caption

 

Finanskrisen er længe siden, og i den finansielle sektor i Danmark er der for længst blevet ryddet op og gjort klar til at modstå fremtidens udfordringer. I flere andre EU-lande er der stadig en stor mængde af NPL (non-performing loans), der tynger balancerne i nogle af bankerne, og nu arbejder EU på regler, der skal tvinge bankerne til at lave en plan for de lån, der ikke tilbagebetales efter planen. 

Den 30. juni 2019 træder en ny EU lovgivning i kraft. Den nye lovgivning skal være med til at sikre, at kreditinstitutter har tilstrækkelige værktøjer til at håndtere deres NPL loans effektivt. Det kan betyde, at nogle banker tvinges til at fjerne non-performing loans fra deres balancer. Helt konkret foreslår EU, at kreditinstitutter der har en NPL ratio på over 5 pct. pålægges at udforme reduceringsstrategier samt anvende styreformer og operationelle ordninger, der defineres af myndighederne med henblik på at mindske andelen af non-performing loans. Med andre ord vil en overstigning af en NPL ratio på 5 pct. medføre øgede krav til kontrol og rapportering.

For banker og andre kreditgivere er det en anledning til at overveje strategien for de misligholdte lån, man har på balancen. For de fleste er andelen af NPL et godt stykke under 5 pct., men en ændring af konjunkturerne i negativ retning vil skubbe tallet i den forkerte retning. Derfor er det rettidig omhu allerede nu at gøre sig nogle overvejelser om, hvilke muligheder der er for at styre sin NPL ration.