kesäk. 19, 2020

Ny kendelse ved Højesteret får betydning for forældelse af krav

Højesteret har den 16. april 2020 taget stilling til retspraksis om forældelse af fogedretssager, der er fremsendt for et begrænset beløb.
caption

 

Tidligere har det været praksis en del steder, at sager blev fremsendt til fogedretten for et begrænset beløb, mens kreditor opgjorde sit fulde tilgodehavende i udlægsbegæringen, og dermed hævdede at undgå forældelse af hele kravet. 

Den praksis underkender Højesteret hvilket resulterer i, at selvom en kreditor opgør sit fulde tilgodehavende i udlægsbegæringen, så fremmes fogedforretningen kun for den beløbsbegrænsede del. Konsekvensen heraf er, at der kun sker en delvis afbrydelse af forældelsen, jf. Forældelseslovens § 18, stk. 1.

”Hos Lowell er vi nu i gang med at gennemgå samtlige sager, der tidligere har været fremsendt til fogedretten for et begrænset beløb for at kontrollere, om der er noget, vi kan gøre, for at fastholde den resterende del af kravet. I nogle sager kan der være underskrevet et frivilligt forlig, en skylderklæring eller at kravet er anerkendt på anden vis, og her vil vi fortsat kunne fastholde vores fulde krav, selvom sagen har været foretaget for et begrænset beløb i den mellemliggende periode,” fortæller Kristine Dahl, Head of Legal Collection hos Lowell Danmark. 

Kendelsen betyder, at krav der er sendt frem for en begrænset del, hvor der efterfølgende ikke er sket afbrydelse for den fulde fordring, skal nedskrives til det som kravet er opgjort til i fogedretten. Det kan betyde, at store krav må nedskrives væsentligt.

Kendelsen bevirker, at den tvivl, som mange danske virksomheder har haft af forældelsesloven, nu endeligt kan blive afklaret, og retspraksis på området bliver ensrettet. Forud for Højesterets kendelse, lå der dels en kendelse fra Vestre Landsret af d. 5. juli 2019, og dels fra Østre Landsrets af d. 5. september 2019, som modsagde hinanden. De to sager viste tydeligt, at der også fra domstolenes side har manglet afklaring på området, idét både landets fogedretter, men også de to landsretter har haft forskellige opfattelser af problemstillingen.

”Vi har de seneste to måneder haft fuld fokus på at finde ud af, hvordan vi skal gribe det an, og hvordan vores processer skal være fremadrettet, og vi er selvfølgelig klar til at rådgive vores kunder om denne problemstilling”, slutter Kristine Dahl.

Har du som kunde spørgsmål til de sager, som vi administrer for jer, er du velkommen til at ringe til din kontaktperson hos os eller skrive til salg@lowell.com.

;